Aktualizacje istniejących produktów przez import CSV

Istnieje możliwość uruchomienia masowych aktualizacji produktów już istniejących w bazie sklepu na podstawie plików CSV. Aby aktualizować wybrane dane produktów w sklepie należy stworzyć/posiadać plik CSV z danymi, które będą aktualizowane, np. nazwa produktu, cena, ilość sztuk, itp. Moduł importu pozwala na aktualizacje produktów wg kodów importu jak i ID produktów lub kodów EAN produktów.

Zobacz instrukcje wideo, w jaki sposób aktualizować produkty z plików CSV:

Pobierz przykładowy plik CSV – aktualizacja za pomocą ID produktu.

Pobierz przykładowy plik CSV – aktualizacja za pomocą EAN.

 


 

W celu połączenia istniejącego produktu w sklepie z pozycją występującą w pliku CSV zedytuj w panelu produkt, przejdź do sekcji „Szczegóły produktu” i wpisz do pola Kod dostawcy unikalny kod, który musi mieć strukturę:

CSV##KOD

gdzie:

  • CSV## to wspólny element dla produktów w ramach danego pliku CSV,
  • KOD to unikalny symbol występujący w pliku CSV.

Przykład produktu:

 

Przykład w pliku CSV:

 

Jeśli plik CSV dopiero tworzysz zapisz go z kodowaniem Unicode (UTF-8); separator pola jako średnik, separator tekstu cudzysłów. Takie parametry pliku CSV są domyślnie ustawione w module importu CSV, co pozwala na zminimalizowanie wprowadzanych ustawień przed importem.

Po tak stworzonym pliku i wpisaniu kodów dostawców przy produktach przejdź do panelu administracyjnego menu IMPORTY / Import produktów CSV i wykonaj import produktów, który przebiega identycznie jak w opisywanym artykule importów CSV.