Automatyzacja dystrybucji kuponów rabatowych

Sklep posiada kilka modułów do wysyłania kuponów rabatowych w sposób ręczny jak i zautomatyzowany. W menu MARKETING / Kupony rabatowe dostępne są opcje:

  • wysyłki newslettera z wygenerowanym kuponem rabatowym
  • ustawienia reguł automatycznego generowania kuponu rabatowego
  • podgląd na wygenerowane kupony rabatowe.

W zakładce „Wyślij kupony rabatowe” można jednorazowo wysłać do klientów wg ustalonych kryteriów kupony rabatowe.

W zakładce „Automatyczna wysyłka kuponów rabatowych” można zdefiniować zasady wysyłki kuponów rabatowych w zależności od akcji w sklepie:

 

Sposób konfiguracji na przykładzie sekcji „Wysyłka kuponu rabatowego po zapisaniu się do newslettera„.

KROK 1Utworzenie kuponu wzorcowego
W zakładce „Kupony rabatowe” tworzymy jeden kupon o nazwie np. PROMO1. Ten kupon będzie służył do utworzenia nowych indywidualnych kuponów w późniejszym procesie.

KROK 2Utworzenie kuponu wzorcowego

W zakładce „Automatyczna wysyłka kuponów rabatowych” w sekcji „Wysyłka kuponu rabatowego po zapisaniu się do newslettera” w polu „Na podstawie kuponu o kodzie” wpisujemy wczesniej wygenerowaną nazwę kodu, tu: PROMO1.

W polu „Prefiks stosowany przy generowaniu kuponów” definiujemy 2-3 literową nazwę, która będzie początkową nazwą później wygenerowanego indywidualnego kodu wysłanego do klienta.

 

KROK 3Utworzenie szablonu email do wysyłki kuponów

Pod linkiem „Edycja szablonu listu” można przejść do edycji wiadomości, która zostanei wysłana do klienta z kuponem. Nie wolno usuwać znacznika {#KUPON_RABATOWY#} ponieważ on zawierać będzie wygenerowany kupon. Poza tym cała wiadomość warto ładnie zaprojektować, aby przyciągała uwagę klienta.