Czy mogę dodać produkt do wielu kategorii?

Oprogramowanie sklepu nie umożliwia przyporządkowania jednego produktu do wielu kategorii. Jest to związane z istniejącą funkcjonalnością platformy, która wyklucza taką możliwość, np. zaawansowane filtry produktów w ramach kategorii, zestawy produktów, integracje XML, definicje dostępnych form płatności i dostaw w różnych kategoriach, mapowanie kategorii z formularzami dla allegro.

Można jednak w prosty sposób umieścić produkt w innej kategorii przez:

– utworzenie kopii produktu w innej kategorii,

– zdefiniowanie w innej kategorii zestawu produktów składającego się z jednego produktu (taki zestaw będzie miał automatycznie aktualizowaną dostępność i cenę)

– wykorzystanie modułu tagów, dzięki któremu w lewym menu pod spisem kategorii sklepowych mogą powstać dodatkowe listy produktów wg cech przyporządkowanych w tym module. Przykład takiego wdrożenia jest na stronie https://demo.selly.pl (pod menu z lewej stronie)

Często możliwą sytuacją jest tworzenie bardziej ogólnych kategorii i w ramach tej kategorii tworzenie filtrowania produktów na podstawie dostępnego modułu opisów zaawansowanych.