Import produktów z plików CSV

W menu IMPORTY / Importy produktów CSV dostępny jest uniwersalny moduł importów i aktualizacji produktów z plików CSV. Importowanym plikom CSV nie narzucamy konkretnej struktury, kolejności kolumn czy też wymaganych danych. Wszystkie ustawienia można zdefiniować samemu przed importem. To bardzo cenna zaleta dla firm, które operują cennikami od wielu dystrybutorów w różnych formatach.

 

Moduł ten będzie bardzo przydatny dla sklepów, które:

 • otrzymują bazę produktów od dystrybutorów (hurtowni)
 • zmieniają oprogramowanie sklepu na Selly i potrzebują samodzielnie importować bazę produktów

Funkcjonalność modułu importów plików CSV

 • Dane, jakie można importować i aktualizować przez moduł CSV:
  • nazwa produktu
  • cena detaliczna (netto lub brutto)
  • cena hurtowa (trzy poziomy cen)
  • stawka VAT
  • kod dostawcy produktu (unikalny kod w obrębie jednego dystrybutora)
  • nazwa zdjęcia produktu (przetwarzane formaty zdjęć: JPG, PNG, GIF)
  • opis produktu (pełna obsługa kodu HTMLw opisach)
  • stan magazynowy produktu
  • identyfikator kategorii sklepu
  • producent
  • kod EAN
  • kod ID eopisy

 • Dostępne opcje i możliwości importu:
  • wybór trybu pracy importu
  • wybór kodowania znaków importowanego pliku CSV
  • wybór znaku rozdzielającego kolumny pliku CSV
  • predefiniowanie dystrybutorów z marżami (procentowo i kwotowo)
  • definiowanie zakresu wierszy do importowania
  • ręczne wykluczanie produktów z importu
  • wybór stawki VAT globalnie lub z odpowiedniej kolumny pliku CSV
  • określanie marży procentowo i kwotowo
  • rozpoznawanie kilku formatów zapisu dostępności produktu: liczbowo (0, 1, 2, itd.), słownie (Tak/Nie, T/N lub brak) oraz znaki specjalne (+/-)
  • możliwość masowego dopisania tekstów promocyjnych i nazw dodatkowych do produktów
  • masowa obróbka zdjęć umieszczonych wcześniej na serwerze
  • komunikaty błędów i ostrzeżeń przed wykonaniem importu
  • szczegółowy zapis historii importów
 • Tryby pracy importera:
  • tryb pełny – importuje wszystkie wskazane kolumny z pliku CSV (wymagane minimum to kod dostawcy i jedna z kolumn)
  • tryb cenowy – wymagane jedynie wskazanie kolumny z kodem produktu i ceną
  • tryb dostępności – aktualizowane są jedynie stany magazynowe produktów na podstawie wskazanego kodu dostawcy

Sposób importu i aktualizacji produktów z plików CSV: 

 • wgranie plików ze zdjęciami do podkatalogu img/csv/ w celu automatycznej obróbki zdjęć podczas importu
 • wskazanie na dysku pliku CSV do wgrania
 • zdefiniowanie podstawowych ustawień (kodowanie, znak rozdzielający kolumny, kategoria do której są importowane produkty)
 • wgranie pliku na serwer
 • zdefiniwanie szczegółowych ustawień (stawka VAT, marże procentowe i kwotowe, dodatkowe nazwy produktów i teksty promocyjne, wybór producenta)
 • zdefiniowanie mapowania kolumn pliku CSV do rekordów bazy danych (przypisanie kodu produktu, nazwy, ceny, stawki VAT, opisu, zdjęcia, stanu magazynowego i producenta)
 • możliwość odznaczenia niepotrzebnych lub nieprawidłowych wierszy, np. nagłówkowych lub pustych
 • zapis ustawień i podgląd importu przed zapisem do bazy
 • zapis do bazy

Ze względu na sposób wgrywania plików CSV przez przeglądarkę import plików CSV jednorazowo może zaimportować/zaktualizować około 1000 produktów. Duże pliki CSV należy więć podzielić na mniejsze i zaimportować w kolejnych sesjach.