Integracja newslettera EmailLabs

Do skutecznej wysyłki newslettera z poziomu panelu administracyjnego sklepu zalecamy założyc i skonfigurować konto systemie https://emaillabs.pl. Jest to darmowa bramka SMTP (do 24 tys maili miesiecznie), która pozwala wysyłać masowo maile z możliwie największą dostarczalnością.

Po założeniu konta w panelu emaillabs.pl w menu: Konta SMTP -> Aktywne konta należu odczytać login oraz zdefiniować hasło.

W panelu sklepu w menu Konfiguracja podstawowa w sekcji „Parametry wysyłki newslettera (SMTP)” należy wpisać dane:

  • Adres email nadawcy: {adres email nadawcy}
  • Nazwa nadawcy: {Nazwa wyświetlana}
  • Serwer SMTP: smtp.emaillabs.net.pl
  • Port serwera SMTP: 587
  • Użytkownik: 1.{nazwakonta}.smtp
  • Hasło: {zdefiniowane w emaillabs}

Do klientów wiadomości z newslettera będą przychodzić jak z adresu sklepu i odpowiedzi będą kierowane na ten sam adres.

Przykładowa konfiguracja w panelu sklepu: