Wdrożenie konfiguracji kodu śledzenia Google Analitycs 4

Wdrożenie konfiguracji najnowszego kodu śledzenia Google Analitycs 4.

Zaloguj się do konta Google Anlytics w menu administracja / strumienie danych -> wszystkie kliknij w konfigurację sklepu, a następnie skopiuj IDENTYFIKATOR POMIARU.
Identyfikator pomiaru Google Analytics 4

Przejdź do panelu administracyjnego sklepu i w menu KONFIGURACJA / Integracje – opcje dodatkowe w sekcji Integracja z Google – > Google Analytics 4 (zalecana) wpisz IDENTYFIKATOR POMIARU z pominięciem G-
W kolumnie Włączyć GA4? zaznacz tak i zapisz zmiany.

Google Analytics 4