Integrator plików XML/CSV

Instrukcja importu danych Spis treści: Import CSV Import XML Aktualizacja cen i ilości wariantów za pomocą eksportu CSV Importowanie plików PDF do produktu za pomocą ścieżki lokalnej Importowanie plików PDF do produktu za pomocą linku Najczęściej zadawane pytania, FAQ Zobacz opis możliwości modułu integratora XML i CSV.   Więcej na temat wariantów i opcji produktów […]

Warianty i opcje produktów

Kompleksowe rozwiązanie wariantów i opcji produktów pozwala dowolnie skonfigurować w sklepie nawet skomplikowane produkty występujące w różnych odmianach. Stworzone opcje pozwalają budować dowolną ilość parametrów do wyboru, które mogą zmieniać cenę. W oprogramowaniu rozróżniamy zasadniczo dwa moduły różniące się funkcjonalnościami: Moduł wariantów Podstawowa cecha: warianty to kombinacje różnych atrybutów (np. kolor, rozmiar) i połączenie każdego […]

Masowe zmiany cen

1. Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej W menu NARZĘDZIA / Masowa zmiana cen produktów znajduje się sekcja „Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej”. Pierwsza sekcja zawiera ważne filtry którymi wybieramy określone produkty i te ustawienia zostaną zastosowane do każdej sekcji na tej stronie. Wybierz w pierwszej sekcji filtry dla produktów oczekujących na zmiany lub pozostaw filtry […]