Uruchomienie programu partnerskiego

Sklepy internetowe na platformie Selly.pl posiadają funkcjonalność programu partnerskiego pozwalającego nagradzać klientów za polecenia, dzięki którym inni użytkownicy kupią produkty w tym sklepie. Należy tu wyjaśnić dwie definicje:

  • Polecający – konto klienta, który promuje dany sklep przez link polecający.
  • Polecony – klient, który zakupił produkt dzięki linkowi polecającemu.

Na kontach klientów polecających zostanie zgromadzony ustalony procent wartości od dokonanych zakupów przez poleconych klientów. Polecający może z tych środków realizować zakupy lub wypłacać je na zlecenie.

Podstawowe ustawienia i kroki do uruchomienia naliczania prowizji Programu Partnerskiego:

1. W menu MARKETING / Program partnerski / zakładka KONFIGURACJA:
zdefiniować wysokość prowizji i minimalną wartość wypłaty w sekcji „Program partnerski”,
– wedle uznania włączyć możliwość wykorzystania zgromadzonych środków w koszyku na kolejne zakupy.

 

2. Zdefiniować bannery, które polecający będą mogli pobierać do polecania sklepu – menu TREŚCI / Bloki HTML / znacznik: PROGRAM_PARTNERSKI_BANNERY

 

3. Włączyć program partnerski w menu zalogowanego klienta – menu WYGLĄD / Edytor szablonów / szablon: J01. Należy odkomentować link:
<li><a href=”./?a=pp”>{#@Program Partnerski#}</a></li>

Spowoduje to wyświetlenie modułu programu partnerskiego dla zalogowanych klientów:

 

  • W panelu administracyjnym będzie podgląd na zebrane prowizji i ewentualne zlecenia wypłat – menu MARKETING / Program partnerski / zakładka: PROWIZJE oraz ROZLICZENIA
  • Prowizja zostanie naliczona dla zamówień o statusie innym niż złożone i anulowane.
  • Przy włączonej możliwości wykorzystania zgromadzonych środków klienci w koszyku zobaczą sekcję nad formami dostaw i płatności o treści „Wykorzystaj prowizję z programu partnerskiego”, gdzie mogą opłacić zamówienie ze zgromadzonych środków.