Wspólne i rozdzielne elementy multisklepu

W tym szkoleniu omówię elementy które mogą być konfigurowalne rozdzielnie lub wspólnie na sklepie głównym i sklepach dodatkowych.

 
W menu TREŚCI / strony informacyjne zaznacz do których sklepów strona ma być przyporządkowana.
Multisklep
 
Tu ważna uwaga tworząc nowe strony twórz unikalną treść na sklepach aby uniknąć zduplikowanych treści.

Przejdź do menu TREŚCI / Bloki HTML
Multisklep
 
Elementy w tym module mogą być rozdzielne i wspólnie.
Np. LINKI_TOP mogą być wspólne dla obu sklepów lub możemy je dostosować do każdego ze sklepów osobno np. SZABLON_MAIL wysyłany do klientów w którym możesz zmienić style i kod html wg potrzeb.

Przejdź do menu TREŚCI / Aktualności
Multisklep
 
Moduł aktualności pozwala tworzyć artykuły informacyjne dla sklepów rozdzielne i wspólnie.
W wierszu „Wyświetlanie w sklepach: ” możemy włączyć lub wyłączyć artykuł dla wybranego sklepu.
Multisklep
 
Modułem rozdzielnym dla sklepów jest menadżer plików.
Multisklep
 
Wybierz NARZĘDZIA / Menadżer plików tu możesz osobno zarządzać: dokumentami, plikami graficznymi szaty np. w katalogu banery przechowuj pliki użytkowane w slajderze banerów.

MARKETING / newsletter możesz wysyłać rozdzielnie mailing za pomocą opcji:
Wysyłka do odbiorców wpisanych na listę newslettera danego sklepu, w zależności od tego na którym sklepie klienci zapisali się w formularzu stopki.
Multisklep
 
Możesz zdefiniować osobne szablony newslettera przejdź do menu WYGLĄD / edytor wiadomości e-mail i wybierz plik C23.
Multisklep
 

Kolejnym elementem są powiadomienia SMS, przejdź do menu KONFIGURACJA / Powiadomienia SMS.
Multisklep
 
W sekcji „Konfiguracja SMS” możesz skorzystać ze wspólnych predefiniowanych nagłówków dla sklepów lub zarejestrować unikalne nagłówki SMS za dodatkową opłatą u operatora.
Dodam że pod pojęciem nagłówka należy rozumieć treść w polu nadawca SMS na smartfonie klienta.

W wierszu „Konfiguracja powiadomień SMS:” możesz określić czy chcesz włączyć opcję zakupu „Powiadamianie SMS ” czy ją wyłączyć

W sekcji „Szablony SMS” możesz udostępnić wspólne powiadomienia o statusie zamówienia, a za pomocą zmiennych szablonów określić z którego sklepu pochodzą zamówienia np. {#%SKLEP_NAZWA#}, {#ZAMOWIENIE_NUMER#}, {#DO_ZAPLATY#}.
Multisklep
 
Przejdźmy do KONFIGURACJA / Integracje porównywarki
Wybierz „Adres stron eksportów” tu wybierając listę „Sklep:” znajdziemy adresy URL dla każdej z domen.
Multisklep
 
Wybierz „Porównywarki cen i pasaże. Konfiguracja” w sekcji „Parametr wywołania stron przy eksporcie” możesz ustawić hasło czyli parametr który pomoże zamaskować link do oferty przed konkurencją.
Multisklep
 
Wróć do „adresy stron eksportów” na końcu znajduje się parametr czyli taki link powinieneś wprowadzić w po stronie konfiguracji porównywarek.

Przejdźmy do KONFIGURACJA / Ustawienia regionalne
Multisklep
 
Możesz definiować ustawienia języków dla każdego sklepu osobno.

Ważna uwaga. Jeśli na sklepie dodatkowym język główny ma być inny niż polski to taką konfigurację wprowadzi pomoc techniczna. W tym przypadku trzeba przesłać do nas takie zlecenie.

Ostatni element w tym szkoleniu znajduje się w MARKETING / Raporty sprzedaży gdzie możesz generować oddzielne raporty dla każdego ze sklepów.
Multisklep
 
W tym celu wystarczy wybrać „Sklep: ” oraz wybrane opcje w sekcji „Raporty sprzedaży”, a następnie kliknąć przycisk wyświetl.