Import plików CSV Import plików CSV

Moduł ten będzie bardzo przydatny dla sklepów, które:

 • otrzymują bazę produktów od dystrybutorów (hurtowni)
 • zmieniają oprogramowanie sklepu na Selly i potrzebują samodzielnie importować, a później aktualizować bazę produktów


Funkcjonalność modułu importów plików CSV

 • Dane, jakie można importować i aktualizować przez moduł CSV:
  • nazwa produktu
  • nazwa dodatkowa
  • teskt promocyjny
  • cena detaliczna (netto lub brutto)
  • cena hurtowa (trzy poziomy cen)
  • cena poprzednia
  • cena na aukcji
  • stawka VAT
  • kod dostawcy produktu (unikalny kod w obrębie jednego dystrybutora)
  • nazwa zdjęcia produktu (przetwarzane formaty zdjęć: JPG, PNG, GIF)
  • opis produktu (pełna obsługa kodu HTMLw opisach)
  • opis skrócony
  • opis dla aukcji
  • stan magazynowy produktu
  • waga
  • termin wysyłki
  • identyfikator kategorii sklepu
  • producent
  • kod EAN
  • symbol produktu
  • dostępność dla porównywarek
  • priorytet kolejności wyświetlania w kategorii
  • znaczniki META: tytuł strony oraz description
 • Dostępne opcje i możliwości importu:
  • wybór trybu pracy importu
  • wybór kodowania znaków importowanego pliku CSV
  • wybór znaku rozdzielającego kolumny pliku CSV
  • predefiniowanie dystrybutorów z marżami (procentowo i kwotowo)
  • definiowanie zakresu wierszy do importowania
  • ręczne wykluczanie produktów z importu
  • wybór stawki VAT globalnie lub z odpowiedniej kolumny pliku CSV
  • określanie marży procentowo i kwotowo
  • rozpoznawanie kilku formatów zapisu dostępności produktu: liczbowo (0, 1, 2, itd.), słownie (Tak/Nie, T/N lub brak) oraz znaki specjalne (+/-)
  • możliwość masowego dopisania tekstów promocyjnych i nazw dodatkowych do produktów
  • masowa obróbka zdjęć umieszczonych wcześniej na serwerze
  • komunikaty błędów i ostrzeżeń przed wykonaniem importu
  • szczegółowy zapis historii importów
 • Tryby pracy importera:
  • tryb pełny - importuje wszystkie wskazane kolumny z pliku CSV (wymagane minimum to kod dostawcy i jedna z kolumn).
  • tryb cenowy - wymagane jedynie wskazanie kolumny z kodem produktu i ceną
  • tryb dostępności - aktualizowane są jedynie stany magazynowe produktów na podstawie wskazanego kodu dostawcy
 • Sposób importu i aktualizacji produktów z plików CSV:
  • wgranie plików ze zdjęciami do podkatalogu img/csv/ w celu automatycznej obróbki zdjęć podczas importu
  • wskazanie na dysku pliku CSV do wgrania
  • zdefiniowanie podstawowych ustawień (kodowanie, znak rozdzielający kolumny, kategoria do której są importowane produkty)
  • wgranie pliku na serwer
  • zdefiniwanie szczegółowych ustawień (stawka VAT, marże procentowe i kwotowe, dodatkowe nazwy produktów i teksty promocyjne, wybór producenta)
  • zdefiniowanie mapowania kolumn pliku CSV do rekordów bazy danych (przypisanie kodu produktu, nazwy, ceny, stawki VAT, opisu, zdjęcia, stanu magazynowego i producenta)
  • możliwość odznaczenia niepotrzebnych lub nieprawidłowych wierszy, np. nagłówkowych lub pustych
  • zapis ustawień i podgląd importu przed zapisem do bazy
  • zapis do bazy

Ze względu na sposób wgrywania plików CSV przez przeglądarkę import plików CSV jednorazowo może zaimportować/zaktualizować około 1000 produktów. Duże pliki CSV należy więć podzielić na mniejsze i zaimportować w kolejnych sesjach. Ręczne importy CSV nie obsługują wariantów (kolory, rozmiary).


Pełna lista funkcjonalności sklepu »