Główne zalety modułu integracji z Allegro

Wystawianie aukcji Allegro Lista aukcji Allegro Konfiguracja aukcji Allegro Synchronizacja aukcji Allegro Szablony aukcji Allegro
 • Obsługa nowych zasad opisów produktów przez wizualny edytor.
 • Tworzenie szablonów do nowych opisów, np. stały nagłówek i stopka.
 • Masowe wystawianie wielu przedmiotów jednocześnie na aukcję (całe kategorie) - ogromna oszczędność czasu!
 • Automatyczne pobieranie zamówień z Allegro do panelu sklepu.
 • Automatyczne wznawianie zakończonych aukcji z uakatualnieniem cen, ilości i opisów.
 • Automatyczne akutalizacje cen i ilości na aukcjach trwających.
 • Automatyczne zamykanie aukcji z produktami, które wyczerpały się w sklepie.
 • Obsługa wielu kont Allegro jednocześnie.
 • Definiowanie różnych cenników dostaw.
 • Szczegółowy dziennik zdarzeń przechowujący informacje o zmianach w aukcjach.

ZOBACZ: Instrukcja integracji Allegro »


Funkcjonalność integracji sklepu z Allegro

 • Wystawianie przedmiotów na aukcję:
  • tworzenie aukcji po kliknięciu na link z poziomu listy produktów lub edycji produktu
  • wizualny edytor opisu zawierający różne możliwe sekcje opis/zdjęcie
  • wybór zdjęć dla aukcji, możliwość wgrania indywidualnych zdjęć dostępnych tylko w aukcjach
  • formularze dodatkowych właściwości specyficznych dla kategorii Allegro
  • definiowanie cen na aukcjach z podpowiedzią ceny w sklepie
  • możliwość zdefiniowania osobnego opisu produktu tylko dla aukcji
  • możliwość zdefiniowania progu maksymalnej ilości produktów na aukcji
  • pobieranie ilości sztuk produktów dostępnych na magazynie (jeśli zdefiniowano)
  • automatyczne wypełnianie ustawień zdefiniowanych w konfiguracji ogólnej
  • szybki podgląd szablonu opisu aukcji przed jej wystawieniem
  • masowe ponowne wystawianie aukcji zakończonych z opcjami aktualizacji cen
 • Masowe wystawianie przedmiotów na aukcję:
  • listowanie produktów z wybranej podkategorii sklepu
  • opcjonalne filtrowanie produktów wystawionych już na aukcje lub jeszcze nie wystawionych
  • uzupełnienie formularzy kategorii, parametrów produktów i aukcji
  • wybranie lub edycja jednego z cenników dostaw
  • wybór szablonu opisu dla wystawianych aukcji
  • możliwość zmian cen i ilości produktów przed wystawieniem
 • Pobieranie zamówień do sklepu z aukcji:
  • automatyczne pobieranie i tworzenie nowych zamówień z trwających aukcji ze złożoną ofertą przez KUP TERAZ
  • tworzenie nowych zamówień z zakończonych licytacji lub z aukcji KUP TERAZ
  • zapis w zamówieniu szczegółów zakupu w Allegro, np: wybrany sposób dostawy i płatności, identyfikator płatności, status transakcj, kwota zapłacona
  • tworzenie nowego konta Klienta, jeśli adres e-mail nie został rozpoznany w bazie sklepu
  • przypisywanie zamówień do istniejących Klientów
 • Lista wystawionych aukcji:
  • wyświetlanie listy przedmiotów wystawionych na aukcję
  • filtrowanie aukcji wg kont allegro, statusów aukcji
  • synchronizacja listy przedmiotów z aukcjami Allegro
  • szczegółowy podgląd danych w aukcji
  • masowe wznawianie zakończonych aukcji
  • wystawianie podobnych aukcji
 • Moduł konfiguracji ogólnej:
  • domyślny czas trwania aukcji i ilości sztuk (jeśli nie zdefiniowano przy produkcie)
  • ustawienia automatycznego logowania i synchronizacji aukcji
  • ustawienia lokalizacji sprzedającego
  • ustawienia płatnych opcji dodatkowych aukcji
  • definicje form płatności, numerów rachunków bankowych
  • definicje cenników dostaw
  • mapowanie form dostaw allegro do form transportu w sklepie
  • mapowanie kategorii allegro do kategorii sklepu oraz przyporządkowywanie cenników dostaw na wybrane kategorie
  • definiowanie standardowych wartości pól formularzy kategorii
 • Pozostałe funkcje:
  • listowanie produktów wystawionych lub nie wystawionych na aukcjach Allegro oraz listowanie produktów z zakończonych aukcji
  • zapis informacji przy zamówieniach o loginie Klienta z Allegro w celu łatwego zidentyfikowania wpłaty
  • wyszukiwarka Klientów rozbudowana o przeszukiwanie po loginach Allegro
  • aktualizacje ceny Kup Teraz na podstawie aktualnych cen w sklepie
  • aktualizacje ilości wystawionych przedmiotów na podstawie aktualnych ilości produktów w sklepie
  • zamykanie aukcji z produktami niewyświetlanymi w sklepie lub ze stanem zero w magazynie, których sprzedaż jest niedozwolona
  • automatyczne zamykanie aukcji w przypadku, gdy są oferty, a cena produktu w sklepie wzrosła o ustalony procent. Próg zamknięcia aukcji definiowany może być ogólnie dla całego asortymentu jak i dla każdego produktu osobno. W połączeniu z zaznaczoną opcją w aukcji "Wystaw ponownie po zakończeniu" możliwość automatycznego wystawienia tej samej aukcji z nową ceną.
  • masowe usuwanie z bazy sklepu archiwum z aukcjami zakończonymi
Widok aukcji wystawionych na eBay

Funkcjonalność integracji sklepu z eBay

 • Wystawianie przedmiotów na aukcję:
  • definiowanie aukcji po kliknięciu na link z poziomu listy produktów
  • możliwość zmiany danych produktu pobranych z bazy sklepu
  • wybór jednego lub wielu zdjęć produktu dla aukcji
  • generowanie własnej galerii zdjęć produktów w ramach szablonu aukcji
  • podgląd i możliwość edycji kodu HTML przed wystawieniem aukcji
  • możliwość zawężenia podkategorii produktu wystawianego w eBay
  • formularze dodatkowych opcji specyficznych dla kategorii eBay
  • definiowanie cen na aukcjach z podpowiedzią ceny w sklepie
  • możliwość wystawienia aukcji do odwołania
  • możliwość zdefiniowania dodatkowego lub osobnego opisu produktu tylko dla aukcji
  • pobieranie ilości sztuk produktów dostępnych na magazynie (jeśli zdefiniowano)
  • automatyczne wypełnianie ustawień zdefiniowanych w konfiguracji ogólnej
  • szybki podgląd szablonu opisu aukcji przed jej wystawieniem.
 • Pobieranie zamówień do sklepu z aukcji:
  • tworzenie nowych zamówień z trwających aukcji ze złożoną ofertą przez KUP TERAZ
  • tworzenie nowych zamówień z zakończonych licytacji lub z aukcji KUP TERAZ
  • zapis w zamówieniu szczegółów zakupu w eBay: wybrany sposób dostawy i płatności, identyfikator płatności, status transakcji
  • tworzenie nowego konta Klienta, jeśli adres e-mail nie został rozpoznany w bazie sklepu
  • przypisywanie zamówień do istniejących Klientów
  • aktualizacje ceny Kup Teraz na podstawie aktualnych cen w sklepie
  • aktualizacje ilości wystawionych przedmiotów na podstawie aktualnych ilości produktów w sklepie
  • zamykanie aukcji z produktami niewyświetlanymi w sklepie lub ze stanem zero w magazynie, których sprzedaż jest niedozwolona
  • szybki dostęp do pobierania zamówień z aukcji jednym kliknięciem
 • Lista wystawionych aukcji:
  • wyświetlanie listy przedmiotów wystawionych na aukcję
  • synchronizacja listy przedmiotów z aukcjami eBay
  • szczegółowy podgląd danych w aukcji
  • zapis informacji o numerze zamówienia przy aukcjach ze złożonymi ofertami
  • wystawianie podobnych aukcji
Konfiguracja eBay
 • Moduł konfiguracji ogólnej:
  • definicja domyślnego serwisu językowego eBay
  • ustawienia domyślnego typu aukcji i czasu jej trwania
  • definicje kosztów transportu
  • definicje krajów, do których sprzedający zgadza się na wysyłkę przedmiotu
  • pobieranie listy kategorii eBay dla każdego serwisu eBay osobno
 • Mapowanie kategorii Allegro do kategorii sklepu:
  • wybór podkategorii eBay i przypisanie jej do kategorii sklepu
  • automatyczne ustawianie kategorii eBay przy wystawianiu produktów na aukcje

Instrukcja integracji znajduje się na stronie Centrum Pomocy

Pełna lista funkcjonalności sklepu »