moduł importu produktów

Funkcjonalność integracji XML:

 • Definiowanie dowolnej ilości dostawców plików XML: określanie dla każdego dostawcy ogólnej marży doliczanej do cen z pliku XML, definiowanie rodzaju aktualizowanych danych przy ręcznym wywołaniu importu XML
 • Mapowanie kategorii pliku XML do kategorii sklepu z ustaleniem opcjonalnej szczegółowej marży dla każdej kategorii osobno
 • Mapowanie producentów, jeśli w pliku XML nazwy te nie są zbieżne z nazwami producentów zdefiniowanych w sklepie (np. przyporządkowanie nazwy HP do producenta Hewlett-Packard)
 • Opcjonalne mapowanie marż dla wybranych producentów jako nadrzędne ustawienie do marży ogólnej lub zdefiniowanej w kategoriach.
 • Automatyczne uruchamianie importu XML o określonej porze z określonym zakresem aktualizowanych danych
 • Dostęp do raportów z wykonanych importów: kto wykonał, data wykonania, zakres aktualizacji danych, rozmiar pliku XML, czas trwania importu, ilość produktów zaimportowanych, ilość produktów niezaimportowanych z powodu braku przyporządkowania do kategorii, ilość błędnych produktów.
 • Opcjonalne ręczne uruchamianie importu XML ze wskazaniem zakresu aktualizacji: nazwa produktu, cena, kategoria, producent, opis, zdjęcie, dostępność (istnieje ograniczenie ręcznego wywołania dla importów kończących działanie do 20minut, duże importy wywoływane są jedynie wg harmonogramu serwera)
 • Opcjonalny dostęp do plików raportów z wykonanych importów z opisanymi błędami, np: informacje o braku mapowania kategorii, błędnym zdjęciu.

Proces wykonania integracji składa się z kilku etapów:


Zakres prac przy integracji standardowej:

Do opcjonalnych prac indywidualnie uzgadnianych i wycenianych należą np: automatyczne tworzenie zaawansowanych opisów i filtrów produktów, czy inne dodatkowe prace poza właściwym importem produktów.Bezpłatne integracje przez moduł importu plików CSV

Bezpłatnie udostępniamy narzędzie do wielokrotnego importu baz produktów z plików CSV.

Kluczową zaletą naszego rozwiązania jest jego uniwersalność. Importowanym plikom CSV nie narzucamy konkretnej struktury, kolejności kolumn czy też wymaganych danych. Wszystkie ustawienia można zdefiniować samemu przed importem. To bardzo cenna zaleta dla firm, które operują cennikami od wielu dystrybutorów w różnych formatach. Moduł importu obsługuje także zdjęcia i opisy HTML produktów.


Import plików CSV Import plików CSV

Moduł ten będzie bardzo przydatny dla sklepów, które:

 • otrzymują bazę produktów od dystrybutorów (hurtowni)
 • zmieniają oprogramowanie sklepu na Selly i potrzebują samodzielnie importować, a później aktualizować bazę produktów


Funkcjonalność modułu importów plików CSV

 • Dane, jakie można importować i aktualizować przez moduł CSV:
  • nazwa produktu
  • nazwa dodatkowa
  • teskt promocyjny
  • cena detaliczna (netto lub brutto)
  • cena hurtowa (trzy poziomy cen)
  • cena poprzednia
  • cena na aukcji
  • stawka VAT
  • kod dostawcy produktu (unikalny kod w obrębie jednego dystrybutora)
  • nazwa zdjęcia produktu (przetwarzane formaty zdjęć: JPG, PNG, GIF)
  • opis produktu (pełna obsługa kodu HTMLw opisach)
  • opis skrócony
  • opis dla aukcji
  • stan magazynowy produktu
  • waga
  • termin wysyłki
  • identyfikator kategorii sklepu
  • producent
  • kod EAN
  • symbol produktu
  • dostępność dla porównywarek
  • priorytet kolejności wyświetlania w kategorii
  • znaczniki META: tytuł strony oraz description
 • Dostępne opcje i możliwości importu:
  • wybór trybu pracy importu
  • wybór kodowania znaków importowanego pliku CSV
  • wybór znaku rozdzielającego kolumny pliku CSV
  • predefiniowanie dystrybutorów z marżami (procentowo i kwotowo)
  • definiowanie zakresu wierszy do importowania
  • ręczne wykluczanie produktów z importu
  • wybór stawki VAT globalnie lub z odpowiedniej kolumny pliku CSV
  • określanie marży procentowo i kwotowo
  • rozpoznawanie kilku formatów zapisu dostępności produktu: liczbowo (0, 1, 2, itd.), słownie (Tak/Nie, T/N lub brak) oraz znaki specjalne (+/-)
  • możliwość masowego dopisania tekstów promocyjnych i nazw dodatkowych do produktów
  • masowa obróbka zdjęć umieszczonych wcześniej na serwerze
  • komunikaty błędów i ostrzeżeń przed wykonaniem importu
  • szczegółowy zapis historii importów
 • Tryby pracy importera:
  • tryb pełny - importuje wszystkie wskazane kolumny z pliku CSV (wymagane minimum to kod dostawcy i jedna z kolumn).
  • tryb cenowy - wymagane jedynie wskazanie kolumny z kodem produktu i ceną
  • tryb dostępności - aktualizowane są jedynie stany magazynowe produktów na podstawie wskazanego kodu dostawcy
 • Sposób importu i aktualizacji produktów z plików CSV:
  • wgranie plików ze zdjęciami do podkatalogu img/csv/ w celu automatycznej obróbki zdjęć podczas importu
  • wskazanie na dysku pliku CSV do wgrania
  • zdefiniowanie podstawowych ustawień (kodowanie, znak rozdzielający kolumny, kategoria do której są importowane produkty)
  • wgranie pliku na serwer
  • zdefiniwanie szczegółowych ustawień (stawka VAT, marże procentowe i kwotowe, dodatkowe nazwy produktów i teksty promocyjne, wybór producenta)
  • zdefiniowanie mapowania kolumn pliku CSV do rekordów bazy danych (przypisanie kodu produktu, nazwy, ceny, stawki VAT, opisu, zdjęcia, stanu magazynowego i producenta)
  • możliwość odznaczenia niepotrzebnych lub nieprawidłowych wierszy, np. nagłówkowych lub pustych
  • zapis ustawień i podgląd importu przed zapisem do bazy
  • zapis do bazy

Ze względu na sposób wgrywania plików CSV przez przeglądarkę import plików CSV jednorazowo może zaimportować/zaktualizować około 1000 produktów. Duże pliki CSV należy więć podzielić na mniejsze i zaimportować w kolejnych sesjach.


Automatyczne importy plików CSV

Moduł integracji plików CSV to indywidualnie programowane narzędzie do automatycznych, regularnych importów plików CSV z produktami.
Moduł ten dedykowany jest firmom, które otrzymują regularnie aktualizacje plików CSV o takiej samej strukturze kolumn.
Indywidualnie zaprogramowane importy praktycznie nie posiadają żadnych ograniczeń w funkcjonalności.


Integracja plików CSV Import plików CSV

Moduł ten będzie bardzo przydatny dla sklepów, które:

 • otrzymują często aktualizowaną bazę produktów od dystrybutorów (hurtowni)
 • potrzebują indywidualnie przetwarzać dane z plików CSV do bazy produktów


Funkcjonalność modułu integracji plików CSV:

 • Dane, jakie można importować i aktualizować przez moduł CSV:
  • nazwa produktu
  • cena (netto lub brutto) dodatkowo może być przeliczana wg ustalonego algorytmu, np. wg kursu walut
  • cena poprzednia produktu
  • ceny hurtowe produktów
  • stawka VAT
  • kod dostawcy produktu (unikalny kod w obrębie jednego dystrybutora)
  • zdjęcia produktu (przetwarzane formaty zdjęć: JPG, PNG, GIF)
  • opis produktu (pełna obsługa kodu HTMLw opisach)
  • opis skrócony produktu
  • opisy zaawansowane produktów włącznie z aktualizacją filtrów produktów
  • stan magazynowy produktu, przypisanie do odpowiedniego magazynu
  • jednostka miary, waga produktu
  • producent
  • nazwa dodatkowa produktu
  • tekst promocyjny
 • Dostępne opcje i możliwości importu:
  • pobieranie plików ze zdalnej lokalizacji przez protokół http lub ftp
  • mapowanie kategorii pliku CSV do kategorii sklepu
  • definiowanie sposobu obliczania cen
  • mapowanie producentów, jeśli w pliku CSV nazwy te nie są zbieżne z nazwami producentów zdefiniowanych w sklepie (np. przyporządkowanie nazwy HP do producenta Hewlett-Packard)
  • automatyczne uruchamianie importu CSV o określonej porze z określonym zakresem aktualizowanych danych
  • dostęp do raportów z wykonanych importów: kto wykonał, data wykonania, zakres aktualizacji danych, rozmiar pliku CSV, czas trwania importu, ilość produktów zaimportowanych, ilość produktów niezaimportowanych z powodu braku przyporządkowania do kategorii, ilość błędnych produktów.
  • opcjonalne ręczne uruchamianie importu CSV (istnieje ograniczenie ręcznego wywołania dla importów kończących działanie do 20minut, duże importy wywoływane są jedynie wg harmonogramu serwera)
  • opcjonalny dostęp do plików raportów z wykonanych importów z opisanymi błędami, np: informacje o braku mapowania kategorii, błędnym zdjęciu.

Proces wykonania integracji CSV składa się z kilku etapów:

 • przekazanie dostępu do pliku CSV z ofertą do obsługi platformy
 • analiza pliku CSV i szczegółowe uzgodnienie zasady działania integracji
 • indywidualna wycena integracji
 • budowa mechanizmów importu oferty z pliku CSV
 • wykonanie pierwszego importu wywoływane z poziomu panelu administracyjnego (później dostępne w awaryjnych sytuacjach)
 • zdefiniowanie harmonogramu automatycznych importów: standardowo jeden raz dziennie aktualizacja dostępności i cen produktów oraz import nowych produktów w planie abonamentowym Selly Standard. Synchronizacja o indywidualnym ustawieniu czestotliwości możliwa jest w planie abonamentowym Selly Standard.

Pełna lista funkcjonalności sklepu »