Indywidualne integracje produktów z plików XML i CSV

moduł importu produktów

Jeśli potrzebujesz indywidualnego podejścia do tworzonych integracji, zapewniamy wykonanie nawet nietypowych ustwień dla Twoich importów baz produktów z wielu hurtowni.


Funkcjonalność integracji:

  • Definiowanie dowolnej ilości dostawców plików: określanie dla każdego dostawcy ogólnej marży doliczanej do cen z pliku, definiowanie rodzaju aktualizowanych danych przy ręcznym wywołaniu importu
  • Mapowanie kategorii pliku dostawcy do kategorii sklepu z ustaleniem opcjonalnej szczegółowej marży dla każdej kategorii osobno
  • Mapowanie producentów, jeśli w pliku dostawcy nazwy te nie są zbieżne z nazwami producentów zdefiniowanych w sklepie (np. przyporządkowanie nazwy HP do producenta Hewlett-Packard)
  • Opcjonalne mapowanie marż dla wybranych producentów jako nadrzędne ustawienie do marży ogólnej lub zdefiniowanej w kategoriach.
  • Automatyczne uruchamianie importu o określonej porze z określonym zakresem aktualizowanych danych
  • Dostęp do raportów z wykonanych importów: kto wykonał, data wykonania, zakres aktualizacji danych, rozmiar pliku, czas trwania importu, ilość produktów zaimportowanych, ilość produktów niezaimportowanych z powodu braku przyporządkowania do kategorii, ilość błędnych produktów.
  • Opcjonalne ręczne uruchamianie importu ze wskazaniem zakresu aktualizacji: nazwa produktu, cena, kategoria, producent, opis, zdjęcie, dostępność (istnieje ograniczenie ręcznego wywołania dla importów kończących działanie do 20minut, duże importy wywoływane są jedynie wg harmonogramu serwera)
  • Opcjonalny dostęp do plików raportów z wykonanych importów z opisanymi błędami, np: informacje o braku mapowania kategorii, błędnym zdjęciu.

Proces wykonania integracji składa się z kilku etapów:


Zakres podstawowych prac przy integracji:

Do opcjonalnych prac indywidualnie uzgadnianych i wycenianych należą np: automatyczne tworzenie zaawansowanych opisów i filtrów produktów, nietypowe czasy i ilości synchronizacji, inne dodatkowe prace poza właściwym importem produktów.
Integracja z ofertą ponad 360 hurtowni internetowych

a2c

Narzędzie a2c.online to prosty sposób na aktualizację sklepów internetowych z cenników w różnych formatach od wielu hurtowni.

W każdym planie abonamentowym możesz wykorzystać zewnętrzne narzędzie A2C online do importu danych z różnych hurtowni.

a2c.online to usługa która pozwala na aktualizację sklepów internetowych na podstawie cenników udostępnianych przez inne firmy. Usługa działa w chmurze nie wymaga działąjącego komputera. Integracji z a2c.online możesz dokonać w każdym planie abonamentowym. Ważne jest spełnienie jednego warunku: domena docelowa musi być podłączona pod sklep w celu instalacji webserwisu pośredniczącego w wymianie danych między a2c.online a sklepem.

Aktywacja usługi, szczegółowy jej opis oraz cennik znajduje się na stronie: https://a2c.online

Pełna lista funkcjonalności sklepu »