A2C - integracja e-commerce i współdzielenie cenników.

Prosty sposób na aktualizację sklepów internetowych z cenników w różnych formatach.

a2c.online to usługa która pozwala na aktualizację sklepów internetowych na podstawie cenników udostępnianych przez inne firmy. Usługa działa w chmurze nie wymaga działąjącego komputera.

Integracje produktów z plików XML

moduł importu produktów

Funkcjonalność integracji XML:

 • Definiowanie dowolnej ilości dostawców plików XML: określanie dla każdego dostawcy ogólnej marży doliczanej do cen z pliku XML, definiowanie rodzaju aktualizowanych danych przy ręcznym wywołaniu importu XML
 • Mapowanie kategorii pliku XML do kategorii sklepu z ustaleniem opcjonalnej szczegółowej marży dla każdej kategorii osobno
 • Mapowanie producentów, jeśli w pliku XML nazwy te nie są zbieżne z nazwami producentów zdefiniowanych w sklepie (np. przyporządkowanie nazwy HP do producenta Hewlett-Packard)
 • Opcjonalne mapowanie marż dla wybranych producentów jako nadrzędne ustawienie do marży ogólnej lub zdefiniowanej w kategoriach.
 • Automatyczne uruchamianie importu XML o określonej porze z określonym zakresem aktualizowanych danych
 • Dostęp do raportów z wykonanych importów: kto wykonał, data wykonania, zakres aktualizacji danych, rozmiar pliku XML, czas trwania importu, ilość produktów zaimportowanych, ilość produktów niezaimportowanych z powodu braku przyporządkowania do kategorii, ilość błędnych produktów.
 • Opcjonalne ręczne uruchamianie importu XML ze wskazaniem zakresu aktualizacji: nazwa produktu, cena, kategoria, producent, opis, zdjęcie, dostępność (istnieje ograniczenie ręcznego wywołania dla importów kończących działanie do 20minut, duże importy wywoływane są jedynie wg harmonogramu serwera)
 • Opcjonalny dostęp do plików raportów z wykonanych importów z opisanymi błędami, np: informacje o braku mapowania kategorii, błędnym zdjęciu.

Proces wykonania integracji składa się z kilku etapów:


Zakres prac przy integracji standardowej:

Do opcjonalnych prac indywidualnie uzgadnianych i wycenianych należą np: automatyczne tworzenie zaawansowanych opisów i filtrów produktów, czy inne dodatkowe prace poza właściwym importem produktów.
Integracje produktów z plików CSV

Moduł integracji plików CSV to indywidualnie programowane narzędzie do automatycznych, regularnych importów plików CSV z produktami.
Moduł ten dedykowany jest firmom, które otrzymują regularnie aktualizacje plików CSV o takiej samej strukturze kolumn.
Indywidualnie zaprogramowane importy praktycznie nie posiadają żadnych ograniczeń w funkcjonalności.


Integracja plików CSV Import plików CSV

Moduł ten będzie bardzo przydatny dla sklepów, które:

 • otrzymują często aktualizowaną bazę produktów od dystrybutorów (hurtowni)
 • potrzebują indywidualnie przetwarzać dane z plików CSV do bazy produktów


Funkcjonalność modułu integracji plików CSV:

 • Dane, jakie można importować i aktualizować przez moduł CSV:
  • nazwa produktu
  • cena (netto lub brutto) dodatkowo może być przeliczana wg ustalonego algorytmu, np. wg kursu walut
  • cena poprzednia produktu
  • ceny hurtowe produktów
  • stawka VAT
  • kod dostawcy produktu (unikalny kod w obrębie jednego dystrybutora)
  • zdjęcia produktu (przetwarzane formaty zdjęć: JPG, PNG, GIF)
  • opis produktu (pełna obsługa kodu HTMLw opisach)
  • opis skrócony produktu
  • opisy zaawansowane produktów włącznie z aktualizacją filtrów produktów
  • stan magazynowy produktu, przypisanie do odpowiedniego magazynu
  • jednostka miary, waga produktu
  • producent
  • nazwa dodatkowa produktu
  • tekst promocyjny
 • Dostępne opcje i możliwości importu:
  • pobieranie plików ze zdalnej lokalizacji przez protokół http lub ftp
  • mapowanie kategorii pliku CSV do kategorii sklepu
  • definiowanie sposobu obliczania cen
  • mapowanie producentów, jeśli w pliku CSV nazwy te nie są zbieżne z nazwami producentów zdefiniowanych w sklepie (np. przyporządkowanie nazwy HP do producenta Hewlett-Packard)
  • automatyczne uruchamianie importu CSV o określonej porze z określonym zakresem aktualizowanych danych
  • dostęp do raportów z wykonanych importów: kto wykonał, data wykonania, zakres aktualizacji danych, rozmiar pliku CSV, czas trwania importu, ilość produktów zaimportowanych, ilość produktów niezaimportowanych z powodu braku przyporządkowania do kategorii, ilość błędnych produktów.
  • opcjonalne ręczne uruchamianie importu CSV (istnieje ograniczenie ręcznego wywołania dla importów kończących działanie do 20minut, duże importy wywoływane są jedynie wg harmonogramu serwera)
  • opcjonalny dostęp do plików raportów z wykonanych importów z opisanymi błędami, np: informacje o braku mapowania kategorii, błędnym zdjęciu.

Proces wykonania integracji CSV składa się z kilku etapów:

 • przekazanie dostępu do pliku CSV z ofertą do obsługi platformy
 • analiza pliku CSV i szczegółowe uzgodnienie zasady działania integracji
 • indywidualna wycena integracji
 • budowa mechanizmów importu oferty z pliku CSV
 • wykonanie pierwszego importu wywoływane z poziomu panelu administracyjnego (później dostępne w awaryjnych sytuacjach)
 • po odbiorze integracji zdefiniowanie harmonogramu automatycznych importów, maksymalna częstotliwość co 3 godziny, maksymalnie 5x dziennie.

Pełna lista funkcjonalności sklepu »