Kategorie

Zgody cookies – jak włączyć i skonfigurować?

Włączenie modułu

Zgody cookies konfigurujemy w menu WYGLĄD / Konfiguracja wyglądu w sekcji Zgody cookies. Moduł uruchamia okno ustawień cookies pozwalający zaakceptować wszystkie lub wybrane pliki cookies wysyłane przez sklep do przeglądarki.

Widok na stronie sklepu:

Facebook / Google cookies

Moduł obsługuje również pliki cookies integracji włączanych w panelu sklepu: Google, Facebook pixel. Po włączeniu tych integracji dodane zostaną automatycznie niestandardowe zgody cookies, umożliwiające klientom wybór akceptacji poszczególnych plików cookies.

Widok zgód po stronie klienta:

Niestandardowe pliki cookies

Moduł pozwala również na dodanie własnych, niestandardowych plików cookies. Każdy z właścicieli sklepów samodzielnie dodaje takie cookies na podstawie informacje od dostawcy integracji jak np. Edrone. Dodanie informacji do tych pól zwyczajnie je wyświetli 1:1 w cookie bar jak w przykładzie poniżej.

Widok konfiguracji w panelu:

Widok zgody po stronie klienta: