Kontakt

 • Dane firmy Selly Sp. z o.o.
  ul. Długa 17 Królikowice
  PL 55-040 Kobierzyce
  NIP: 8961565693
  REGON: 367683150
  KRS: 0000684539
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy: 110 000zł
 • Numer rachunku bankowego:
  Alior Bank 98 2490 0005 0000 4520 3949 8207
 • Adres korespondencyjny:
  Selly.pl
  skr. poczt. 1
  55-040 Kobierzyce
 • Inspektor Ochrony Danych:
  ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Szajdziński Spółka Jawna
  E-mail: iod@selly.pl

Obserwuj nas w serwisach: