Cennik planów abonamentowych

 
 • Selly 1 –  159zł/mc przy płatności rocznej lub 199zł/mc przy płatnościach miesięcznych. Limit dyskowy 5GB, transfer 10GB, ilość produktów/wariantów/opcji 100 tys.
 • Selly 2 –  239zł/mc przy płatności rocznej lub 299zł/mc przy płatnościach miesięcznych. Limit dyskowy 10GB, transfer 50GB, ilość produktów/wariantów/opcji 300 tys.
 • Selly Pro 1 –  719zł/mc przy płatności rocznej lub 899zł/mc przy płatnościach miesięcznych. Limit dyskowy 20GB, transfer 200GB, ilość produktów/wariantów/opcji 500 tys.
 • Selly Pro 2 –  1599zł/mc przy płatności rocznej lub 1999zł/mc przy płatnościach miesięcznych. Limit dyskowy 50GB, transfer 1000GB, ilość produktów/wariantów/opcji 1 mln.
Szczegółowa specyfikacja planów abonamentowych.
 

Usługi dodatkowe

 

Zakres usług dostępnych w planie abonamentowym Selly 1, Selly 2 i Selly Pro 1, Selly Pro 2

Pakiety wdrożeniowe:

 • Jeśli chcesz zlecić specjalistom sprawne skonfigurowanie sklepu, możesz zamówić jeden z dedykowanych planów wsparcia. – od 999zł – cennik szczegółowy

Pakiety graficzne:

 • Gotowy szablon graficzny Standard RWD 0zł
 • Gotowy szablon graficzny Premium RWD – od 499zł – cennik szczegółowy
 • Dedykowany szablon graficzny INDIVIDUAL RWD – od 9660zł – cennik szczegółowy
 • Projekt logo opartego o literały –  540zł

Instalacja bezpłatnego certyfikatu SSL w domenie sklepu – 0zł

 • zapewniamy bezpieczeństwo przesyłanych danych Klientów i spełniamy wymogi RODO. Bezpłatny certyfikat SSL zainstalowany zostanie na całej domenie sklepu po podłączeniu domeny docelowej.

Instalacja własnego certyfikatu SSL w domenie sklepu – 360zł

 • możesz dostarczyć własny certyfikat SSL zakupiony u dowolnego rejestratora. Opłata pobierana za instalacje i w każdym kolejnym roku za odnowienie certyfikatu.

Pakiet Poczta e-mail 10GB – 25zł miesięcznie

 • Konta email w domenie sklepu o pojemności do 10GB. Ilość kont email i aliasów bez ograniczeń, dostęp przez IMAP/SMTP/POP3 z zabezpieczeniem SSL. Bezpieczna poczta przez WWW, automatyczne awaryjne kopie zapasowe. Samodzielne zarządzanie wpisami w DNS domeny sklepu. Maksymalna wielkość wysyłanej wiadomości 100MB. Brak limitów wysłanych maili na godzinę. Możliwość zamówienia dodatkowych pakietów w celu zwiększenia pojemności kont e-mail. Zobacz parametry usługi poczty.

Dopłata za dodatkowy transfer – 10zł / 1GB

 • Dopłata za każdy rozpoczęty 1GB transferu ponad limit zdefiniowany w abonamencie.

Dopłata za dodatkową pojemność dyskową – 15zł / 1GB powierzchni miesięcznie

 • Jeśli objętość dysku w abonamencie nie jest wystarczająca, możemy ją poszerzyć, a dopłaty wg użycia będą generowane na koniec każdego miesiąca. Na zajętość dyskową wliczana jest zawartość podkatalogu img/ sklepu, gdzie są przechowywane zdjęcia produktów oraz pliki wgrane przez klienta.

Pakiet dodatkowych 5 hurtowni integratora plików XML i CSV –  200zł/mc za dodatkowy pakiet 5 integracji

 • ilość integracji można rozszerzać pakietami o kolejne 5 integracji i synchronizacji.

Cennik wysyłek SMSów z panelu sklepu:

 • wysyłka pojedynczej wiadomości SMS Pro – 0,163 zł netto (0,20 zł brutto)
 • minimalne jednorazowe załadowanie konta kwotą 100zł brutto (załadowanie ważne bezterminowo!)
 • indywidualny nagłówek wiadomości (branding) – 50zł netto/mc (doliczane do abonamentu)

Szkolenie zdalne z zakresu obsługi sklepu – 180zł/godz.

 • dla Klientów, którzy potrzebują podstawowego lub zaawansowanego szkolenia z zakresu obsługi sklepu lub wybranych modułów oprogramowania udostępniamy możliwość zamówienia zdalnego szkolenia (skype, telefon, teamviewer).

Umowa własna stawek prowizyjnych dla eprzelewów Tpay – 49zł miesięcznie

 • dla Klientów, którzy potrzebują indywidualnie negocjowanej stawki za płatności elektroniczne Tpay umożliwiamy uruchomienie umowy własnej w obsługiwane płatności Tpay.

Opłaty za zmiany planów abonamentowych

 • bezpłatne przechodzenie do wyższych planów abonamentowych.
 • brak możliwości zmiany planu abonamentowego na niższy przy korzystaniu z funkcjonalności dostępnych w wyższym planie.
 

Zakres usług opcjonalnych w planie abonamentowym Selly 2, Selly Pro 1 i Selly Pro 2

Pakiet dodatkowych 10tys. aukcji –  100zł miesięcznie

 • Jeśli limit 10 000 aukcji Allegro lub eBay nie jest wystarczająca możemy zwiększyć ten limit paczkami po 10 tys aukcji. Duża ilość aukcji wymaga zastosowania specjalnych trybów synchronizacji, zużywa więcej czasu pracy serwera i mocniej wykorzystuje limit API wywołań serwisów aukcyjnych. Można zamawiać wielokrotność tej usługi.

Dostęp FTP do serwera – 100zł jednorazowo

 • Dostęp FTP do podkatalogu img/ sklepu może być przydatny przy wgrywaniu dużych plików na serwer, np. zdjęć, filmów.

Dodatkowy administrator sklepu – 49zł miesięcznie (dotyczy tylko Selly 2)

 • Dostęp do panelu administracyjnego dla dodatkowego administratora. Zakres uprawnień administratora konfigurowany w panelu przez głównego administratora.

Moduł sprzedaży hurtowej – 99zł miesięcznie (dotyczy tylko Selly 2)

 • Funkcjonalności sprzedaży hurtowej.

Rozszerzony zakres usług dodatkowych dostępnych w planach abonamentowych Selly Pro 1 i Selly Pro 2

Sklep dodatkowy w jednym panelu:

 • Instalacja sklepu dodatkowego: 200zł
 • Utrzymanie sklepu dodatkowego: 200zł/mc. Transfer miesięczny 100GB, powierzchnia dyskowa współdzielona ze sklepem głównym.

Zwiększenie pojemności dyskowej serwera sklepu – 10zł / 1GB powierzchni miesięcznie

 • Jeśli objętość dysku w abonamencie nie jest wystarczająca, możemy ją poszerzyć, a dopłaty wg użycia będą generowane na koniec każdego miesiąca. Na zajętość dyskową wliczana jest zawartość podkatalogu img/ sklepu, gdzie są przechowywane zdjęcia produktów oraz pliki wgrane przez klienta.

Pakiet dodatkowych 100tys. wywołań Rest API – 20zł /mc 

 • dodatkowy pakiet wywołań usług Rest API w ilości 100tys. wywołań w miesiącu. Można zamawiać wielokrotność tej usługi.

Pakiet dodatkowych 10 automatyzacji zadań –  200zł/mc

 • ilość automatyzacji zadań można rozszerzać pakietami o kolejne 10 zadań.

Pakiet dodatkowych 10 automatyzacji zmian cen –  200zł/mc

 • ilość automatyzacji zmian cen można rozszerzać pakietami o kolejne 10 zadań.

Zawieszenie sklepu – 70% rabatu od abonamentu miesięcznego – minimalny okres zawieszenia to 6 miesięcy

 • jeśli twój sklep działa sezonowo lub potrzebujesz minimum 6 miesięcy wyłączenia sklepu, możesz zapłacić z góry za okres zawieszenia z rabatem 70% na aktualny abonament, a Twój sklep nadal będzie otrzymywał aktualizacje i zachowasz wszystkie wprowadzone dane. Sklep w zawieszeniu nie jest dostępny dla klientów i administratorów.

Synchronizacje Premium 12 – 100zł netto/mc za każdą integrację

 • opcja dla wykonanych indywidualnych integracji wymagających częstych synchronizacji: co 1 godzinę, 12x na dobę.

Synchronizacje Premium 24 – 200zł netto/mc za każdą integrację

 • opcja dla wykonanych indywidualnych integracji wymagających częstych synchronizacji: co 1 godzinę, 24x na dobę.

Indywidualny numer IP dla domeny sklepu – 200zł instalacja + 29zł miesięcznie

 • Instalacja i utrzymanie indywidualnego numeru IP dla domeny sklepu.

Przywrócenie kopii zapasowej –  od 300zł

 • opłata za przywrócenie jednego/kilku/wszystkich plików szablonów/stylów/obrazków lub przywrócenie bazy danych z kopii zapasowej. Kopie zapasowe wykonywane codziennie w nocy i przechowywane są pełne kopie z 7 ostatnich dni.

Udostępnienie logów serwera – 300zł

 • opłata za udostępnienie logów serwera z ostatnich kilku dni.

Analiza przedwdrożeniowa, uzgodnienia dokumentacji – 180zł/godz.

 • każde zlecenie możemy zrealizować. W przypadku bardziej skomplikowanych wycen lub konieczności zaznajomienia się z dokumentacją/specyfikacją pobieramy opłatę za analizy przedwdrożeniowe. Wykonanie analizy daje w większości przypadków możliwość wyboru rozwiązania mniej lub bardziej kosztownego – wg Państwa wyboru.

Prace zespołu programistów, deweloperów, grafików – 180zł/godz.

 • całkowite koszty wykonania i terminy uzgadniane indywidualnie.

Zakres usług dodatkowych dostępny tylko w planie abonamentowym Selly Pro 2

Pakiet dodatkowych 100 tys. produktów – 500zł za każde rozpoczęte 100 000 produktów

 • Jeśli limit 500 000 produktów nie jest wystarczający, możemy go zwiększyć, a dopłaty wg użycia będą generowane na koniec każdego miesiąca. Duże ilości produktów wymagają rezerwacji odpowiednich mocy serwera i miejsca w kopiach zapasowych.

Dopłata za dodatkowy transfer – 5zł / 1GB

 • Dopłata za każdy rozpoczęty 1GB transferu ponad limit zdefiniowany w abonamencie.

Zwiększenie pojemności dyskowej serwera sklepu – 5zł / 1GB powierzchni miesięcznie

 • Jeśli objętość dysku w abonamencie nie jest wystarczająca, możemy ją poszerzyć, a dopłaty wg użycia będą generowane na koniec każdego miesiąca. Na zajętość dyskową wliczana jest zawartość podkatalogu img/ sklepu, gdzie są przechowywane zdjęcia produktów oraz pliki wgrane przez klienta.

Dodatkowy testowy serwer sklepu – 300zł instalacja + 100zł utrzymanie /mc

 • wprowadzanie indywidualnych funkcjonalności dla działającego sklepu możemy realizować na dodatkowym sklepie testowym, a po ich zaprogramowaniu i przetestowaniu wgrać na sklep główny. Sklep testowy zabezpieczony jest hasłem dostępowym. Sklep testowy utrzymywany jest w domenie technicznej, korzysta z osobnego systemu szablonów. Może korzystać ze wspólnej bazy danych (ustawienia, produkty) lub całkowicie niezależnej bazy.

Indywidualne integracje z hurtowniami – od 1200zł jednorazowo za jedną integrację

 • oprogramowanie można zintegrować z każdą hurtownią udostępniającą ofertę w pliku XML. Integracja polega na automatycznym otrzymywaniu nowych produktów oraz synchronizacji stanów i cen wcześniej zaimportowanych towarów wg ustalonych zasad indywidualnie. Synchronizacje wykonywane są 5x dziennie, nie częściej niż co 3 godziny. Zobacz szczegóły integracji XML »

Wielostronne integracje hurtowni z wykluczaniem podobnych produktów – 400zł netto jednorazowo za każdą zmienianą integrację

 • jeśli posiadasz dwie lub więcej integracje z różnych hurtowni z pokrywającym się asortymentem, istnieje możliwość takiego zaprogramowania integracji XML i CSV, aby jeden produkt w bazie posiadał dodatkowe magazyny z pozostałych hurtowni. Wdrażamy programowany mechanizm aktualizowania stanów i cen produktów w ramach jednego ID produktu w sklepie. Wymagane jest, aby każda hurtownia udostępniała kody EAN produktów lub kody producentów, które pozwolą na identyfikację tych samych produktów.

Indywidualne blokowanie produktów w integracji z hurtownią – 200zł netto jednorazowo za każdą zmienianą integrację

 • opcja zaprogramowania możliwości wyłączania każdego produktu osobno z automatycznych aktualizacji cen lub wszystkich danych (ceny, opisy, zdjęcia, dostępności).

Indywidualna marża na producentów w integracji z hurtownią – 300zł netto jednorazowo za każdą zmienianą integrację

 • opcja zaprogramowania możliwości zdefiniowania dla każdego producenta indywidualnej marży procentowej oraz minimalnej kwoty marży stosowanej przy integracjach. Marża przy producentach nadrzędna wobec marży ustawionej w kategoriach importu oraz globalnej marży danego importu.

Indywidualna marża na produkty w integracji z hurtownią – 300zł netto jednorazowo za każdą zmienianą integrację

 • opcja zaprogramowania możliwości zdefiniowania dla każdego produktu indywidualnej marży procentowej oraz minimalnej kwoty marży stosowanej przy integracjach. Marża przy produkcie nadrzędna wobec marży ustawionej w kategoriach importu oraz globalnej marży danego importu.
Wszystkie ceny netto, należy doliczyć 23% VAT. Cennik ogłoszony dnia 30.06.2024. Zobacz poprzedni cennik obowiązujący od 30.10.2023 do 30.06.2024 Zobacz poprzedni cennik obowiązujący od 14.09.2023 do 30.10.2023. Zobacz poprzedni cennik obowiązujący od 25.05.2023 do 14.09.2023. Zobacz poprzedni cennik obowiązujący od 09.02.2023 do 25.05.2023. Zobacz cennik archiwalny dla planów abonamentowych Selly Standard, Plus i Premium.

Wypróbuj Selly bez ryzyka!

Rozpocznij za darmo i ciesz się 14-dniowym okresem próbnym.
Zamów indywidualną szatę graficzą, a otrzymasz 60 dni testowania oprogramowania całkowicie bezpłatnie!

 • Wyróżnienia i podium w eKomersach dla platform sklepowych 2012 - 2015

  Wyróżnienia i podium w eKomersach dla platform sklepowych

 • Certyfikat Ceneo.pl dla platform e-commerce 2016

  Certyfikat Ceneo.pl dla
  platform e-commerce

 • Nominacja Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza 2016

  Nominacja Dolnośląski Gryf
  Nagroda Gospodarcza

 • Wspieramy klub KPR Kobierzyce 2017 - 2019

  Wspieramy klub
  KPR Kobierzyce

 • Nagroda - Lider wsparcia w Tworzeniu Sklepu Internetowego 2019

  Lider wsparcia w Tworzeniu
  Sklepu Internetowego

 • Nagroda Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2019 2019

  Przedsiębiorstwo
  FAIR PLAY 2019