Panel administracyjny sklepu internetowego
Selly Shop

Sklepy internetowe Selly posiadają intuicyjny w obsłudze panel administracyjny. Budując oprogramowanie sklepu internetowego dbamy, aby dostępne narzędzia w znacznej części były łatwe w użyciu nie zapominając o dużej funkcjonalności.

Panel informacyjny

 • podstawowe statystyki zamówień, Klientów, produktów
 • najnowsze zamówienia
 • zamówione produkty o wyczerpanych stanach magazynowych
 • ostatnio zarejestrowani Klienci
 • ostatnio dodane opinie o produktach

Obsługa zamówień

 • zmiana statusów zamówień
 • szczegółowa rejestracja wszystkich zdarzeń dotyczących zmian w zamówieniu
 • wysyłanie informacji na email Klienta o zmianach w zamówieniu
 • zmiana wybranej formy dostawy i płatności
 • zmiana cen zamówionych produktów, obliczonych kosztów dostawy oraz prowizji od form płatności
 • przydzielanie opiekuna do zamówienia
 • definiowanie terminu dostawy i numeru wysłanej paczki
 • dodawanie komentarzy dla Klienta do zamówień oraz notatek wewnętrznych
 • szybkie przeliczenie wartości produktów na inną stawkę VAT
 • drukowanie karty zamówienia
 • drukowanie faktury pro forma
 • drukowanie własnego listu przewozowego z możliwością edycji szablonu wydruku.
 • filtrowanie list zamówień:
  • wg statusów zamówień
  • wg źródeł zamówień
  • wg formy płatności
  • wg formy dostawy
  • wg produktów
  • wg producenta
  • wg zakresu dat
 • łączenie zamówień:
  • lista wszystkich zamówień danego Klienta z podstawowymi informacjami: nr zamówienia, ilość pozycji, wartość zamówienia, status zamówienia
  • dołączanie produktów, komentarza Klienta, uwag personelu z dołączanego zamówienia do obecnego
 • dodawanie nowych produktów do zamówienia:
  • wyszukiwarka produktów po nazwie, kodzie producenta, kategorii lub identyfikatorze
  • dodawanie produktów z uwzględnianiem stanów magazynowych i parametrów produktów
 • tworzenie notatek grupowych, widzianych tylko dla przydzielonych grup administratorów
 • drukowanie i wysyłanie na email Klienta pro formy oraz oferty w wersji PDF

Tworzenie zamówień i ofert

Funkcja wprowadzania zamówień z poziomu panelu administracyjnego to przydatne narzędzie z kilku powodów.
Wielu Klientów potrzebuje porady telefonicznej na temat wyboru produktu. Warto przy tej okazji takiej rozmowy zadbać o podniesienie skuteczności sprzedaży przez zaoferowanie Klientowi możliwości złożenia zamówienia przez telefon.
Moduł ten jest także bardzo przydatny do wprowadzania zamówień złożonych np. w aukcjach czy stacjonarnych punktach obsługi Klienta.

Funkcjonalność modułu

 • Wprowadzanie danych adresowych Klienta
 • Opcjonalne wprowadzanie innych danych do faktury
 • Opcjonalne założenie konta Klienta w sklepie z dostępem do historii zamówienia
 • Wyszukiwarka produktów: wg kategorii, wg nazwy produktu lub po identyfikatorze produktu
 • Dodawanie wyszukanych produktów do tymczasowego koszyka, także z obsługą wariantów i opcji produktów
 • Możliwość ręcznej zmiany cen produktów
 • Możliwość nadania rabatu procentowego na całe zamówienie
 • Wybór dostępnych form płatności i dostawy produktów w tymczasowym koszyku
 • Tworzenie podsumowania zamówienia zawierającego wszystkie koszty zamówienia
 • Wysłanie pro formy lub oferty w formie załącznika z PDF na email (szablony edytowalne)
 • Możliwość dodania notatki do zamówienia
 • Opcja wysłania na adres email Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia

Zarządzanie bazą produktów

 • lista produktów wg kategorii, wg producentów, wg magazynów
 • listowanie produktów z ustawionymi opcjami promocji
 • dodawanie produktu
 • masowe dodawanie zdjęć do produktów (po 10 zdjęć jednocześnie, każde może mieć rozmiar do 2MB)
 • definiowanie kolejności zdjęć oraz alternatywnego tekstu dla zdjęć
 • definiowanie osobnego zdjęcia tylko dla serwisów aukcyjnych
 • kopiowanie produktu z wszystkimi zdefiniowanymi właściwościami *
 • szybka edycja produktów z poziomu listy produktów
 • pełna edycja produktów
 • tworzenie szablonowego opisu produktu
 • dodawanie polecanych produktów do dokupienia z poziomu karty produktu
 • definiowanie produktów dodatkowych do dokupienia w koszyku
 • definiowanie tagów dla produktów
 • definiowanie nazwy pliku z ikonką promocji umieszczaną np. na zdjęciu produktu lub w dowolnym innym miejscu karty produktu.
 • tworzenie notatki do produktu widocznej dla ogrniaczonych grup administratorów

Kopiowanie produktów

Na podstawie istniejącego produktu można łatwo dodać kolejny w tej samej kategorii wykorzystując wszystkie prowadzone wcześniej informacje.

Kopiowanie produktów polega na skopiowaniu następujących właściwości produktów:

 • nazwa produktu
 • nazwa dodatkowa produktu
 • znaczniki HTML description i keywords
 • nazwę producenta
 • kod producenta
 • termin wysyłki
 • film z prezentacją wideo produktu
 • przypisanie do magazynu
 • ilość sztuk w magazynie
 • cena aktualna i poprzednia
 • stawka VAT
 • waga produktu i oznaczenie gabarytu

Powyższe właściwości można ręcznie zmodyfikować jeszcze przed utworzeniem nowego produktu.

Dodatkowo można zaznaczyć / odznaczyć kopiowanie opcji takich jak:

 • zdjęcia
 • ustawienia promocji
 • wprowadzone parametry produktów (kolory, rozmiary)
 • cechy produktów (zaawansowany opis produktu)
 • przyporządkowane produkty polecane
 • przyporządkowane pliki do pobrania po zakupie
 • przypisane artykuły

Oprogramowanie sklepu Selly stawia na przyjemność pracy w panelu administracyjnym – to narzędzie ma w tym pomóc.

Warianty produktów

Funkcja wprowadzania zamówień z poziomu panelu administracyjnego to przydatne narzędzie z kilku powodów.
Wielu Klientów potrzebuje porady telefonicznej na temat wyboru produktu. Warto przy tej okazji takiej rozmowy zadbać o podniesienie skuteczności sprzedaży przez zaoferowanie Klientowi możliwości złożenia zamówienia przez telefon.
Moduł ten jest także bardzo przydatny do wprowadzania zamówień złożonych np. w aukcjach czy stacjonarnych punktach obsługi Klienta.

Funkcjonalność modułu

 • Wprowadzanie danych adresowych Klienta
 • Opcjonalne wprowadzanie innych danych do faktury
 • Opcjonalne założenie konta Klienta w sklepie z dostępem do historii zamówienia
 • Wyszukiwarka produktów: wg kategorii, wg nazwy produktu lub po identyfikatorze produktu
 • Dodawanie wyszukanych produktów do tymczasowego koszyka, także z obsługą wariantów i opcji produktów
 • Możliwość ręcznej zmiany cen produktów
 • Możliwość nadania rabatu procentowego na całe zamówienie
 • Wybór dostępnych form płatności i dostawy produktów w tymczasowym koszyku
 • Tworzenie podsumowania zamówienia zawierającego wszystkie koszty zamówienia
 • Wysłanie pro formy lub oferty w formie załącznika z PDF na email (szablony edytowalne)
 • Możliwość dodania notatki do zamówienia
 • Opcja wysłania na adres email Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia

Moduł faktur VAT

Sklepy internetowe na platformie Selly otrzymały możliwość prostego wystawiania faktur VAT, drukowania oraz wysyłania ich bezpośrednio do odbiorców na adres email jako załączniki PDF. Powstał także mechanizm rozliczania częściowych wpłat za zamówienia.

Funkcjonalność modułu faktur VAT

 • wystawianie faktur VAT z poziomu edycji zamówienia
 • drukowanie faktury VAT: oryginał, kopia, duplikat
 • wysyłka faktury na email Klienta w postaci załącznika (plik PDF)
 • edycja danych Klienta
 • edycja wszystkich pozycji na fakturze
 • edycja kwoty zapłaconej faktury
 • rozliczanie pełnej kwoty wpłaty za fakturę jednym kliknięciem
 • anulowanie faktury
 • edycja wyglądu faktury przez edytor szablonów (szablon D07)
 • zapis zdarzeń o każdej wprowadzone zmianie w wystawionej fakturze
 • możliwość eksportu faktur VAT do pliku CSV

Opcje listowania faktur VAT

 • wg statusów faktur
 • wg zakresu dat wystawienia faktur
 • szukanie po numerze faktury
 • szukanie po nabywcy faktury

Ustawienia ogólne faktur VAT

 • definicja danych sprzedającego (mogą być inne niż dane sklepu)
 • definicja prefiksu oraz formatu numeracji faktur
 • ustawienie numeru początkowego faktur
 • definicja domyślnej formy płatności oraz terminu płatności

Rejestr sprzedaży VAT

 • automatyczne tworzenie rejestru
 • eksport rejestru do pliku PDF lub CSV

Moduł faktur w panelu administracyjnym znajduje się w menu “SPRZEDAŻ” / Faktury VAT.

Import wpłat bankowych

Oprogramowanie sklepu internetowego automatyzuje proces księgowania wpłat za złożone zamówienia za pomocą modułu importów wpłat bankowych.
Po jednorazowej wstępnej czynności konfiguracyjnej import i kojarzenie nawet wielu wpłat za zamówienia jest bardzo użyteczne i przejrzyste. Praktycznie każdy system bankowy umożliwia eksport historii rachunku z zadanego okresu czasu do pliku CSV.

Wszystkie zamówienia otrzymały jednocześnie nową funkcjonalność zapisu kwoty zapłaconej przez Klienta, a przy wystawianiu faktur VAT wartości te są uwzględniane w podsumowaniu dokumentu sprzedaży.

Funkcjonalność importera wpłat

Możliwości ogólne i konfiguracyjne:

 • definicja kodowania znaków pliku CSV
 • definicja znaku rozdzielającego kolumny i separatora tekstu
 • definicja filtru statusów zamówień, które mają być przeszukiwane do importu wpłat
 • trwałe zapamiętanie ostatnich ustawień
 • poufność danych (po przetworzeniu importu pliki CSV nie są przechowywane na serwerze)

Działania przy księgowaniu wpłat:

 • zapis wpłaconych kwot do zamówień
 • dodawanie częściowych wpłat do wcześniejszych księgowań zaliczek
 • zmiana statusów zamówień na wskazany status
 • opcjonalna wysyłka maili do Klientów z informacją o zmianie statusu zamówienia
 • listowanie nierozpoznanych wpłat z przesyłanego pliku CSV
 • automatyczny zapis do zdarzeń przy zamówieniach, które zostały zmodyfikowane przy imporcie wpłat.

Moduł importu wpłat w panelu administracyjnym znajduje się w menu “SPRZEDAŻ” / Import wpłat bankowych.

Obsługa bazy Klientów

 • lista i wyszukiwarka Klientów
 • filtrowanie wyników wyszukiwania klientów wg dodatkowych parametrów: konta aktywne, konta nieaktywne, poziomy cen przypisanych do klientów, zgoda lub brak zgody na newsletter, konta z podanym numerem NIP lub bez NIP.
 • podgląd danych Klienta, złożonych zamówień i stanu programu parterskiego
 • edycja danych Klienta
 • zmiana hasła do konta Klienta
 • blokowanie konta Klienta
 • definicja poziomu hurtowego klienta lub indywidualnego rabatu na asortyment
 • ustawienie Klienta jako zarejestrowany VAT UE (powoduje przeliczenie cen na listach produktów, karcie produktu oraz całej sekcji koszyka wg stawki VAT o wartości 0%.)
 • eksport danych klientów do plików CSV.
 • filtrowanie klientów lub wyników wyszukiwania wg dodatkowych parametrów: konta aktywne, konta nieaktywne, poziomy cen przypisanych do klientów, zgoda lub brak zgody na newsletter, konta z podanym numerem NIP lub bez NIP.

Drukowanie pocztowej książki nadawczej

 • listowanie zamówień o określonych statusach, formach dostaw i zakresie dat
 • masowe zaznaczanie przesyłek do wydrukowania
 • definicja numeru umowy z Pocztą Polską
 • definicja statusu, na który ma zostać zmienione zamówienie po wygenerowaniu książki nadawczej
 • opcja wysyłki maili do Klientów z informacją o zmianie statusu zamówienia
 • generowanie pliku PDF z książką nadawczą z możliwością wielokrotnego pobierania ostatnio wygenerowanego stanu.

Obsługa aukcji sklepu

 • wystawianie na aukcję produktów z dostępnych w bazie towarów
 • wystawianie na aukcje zestawów produktów z automatyczną aktualizacją cen wg składników zestawów
 • lista aukcji z aktualnymi licytacjami
 • podgląd aukcji, edycja danych i zakończenie aukcji przed terminem

Pomocnik aukcjonera:

 • automatyczne tworzenie całego szablonu opisu produktu dla systemów aukcjyjnych
 • możliwość zmiany parametrów produktu: nazwy, ceny, dodatkowych zdjęć
 • możliwośc definiowania dowolnej ilości szablonów aukcji

Obsługa programu partnerskiego

 • lista kont z naliczonymi prowizjami od sprzedaży
 • podgląd szczegółów rozliczenia danego użytkownika

Moduł obsługi reklamacji RMA

Bardzo funkcjonalny moduł obsługi reklamacji to nowe narzędzie usprawniające pracę i kontakty z Klientami.
Udostępnione opcje w systemie zgłoszeń reklamacji pozwolą zapanować nawet nad dużą ilością reklamacji dzięki definiowalnym przypomnieniom.

Funkcjonalność systemu RMA

Sposób przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych:

 • ogólnodostępny formularz zgłoszeniowy z możliwością wysłania plików (np. zdjęć produktu uszkodzonego), zobacz przykład
 • automatycznie wypełniany formularz zgłoszeniowy dostępny po zalogowaniu Klienta do historii zamówień (kliknięcie w link “Zgłoś reklamację” przy każdym zamówionym produkcie).

Obsługa systemu reklamacji w panelu administracyjnym:

 • przejrzysta lista zgłoszeń reklamacyjnych
 • funkcjonalna wyszukiwarkami reklamacji wg różnych kryteriów
 • podgląd i edycja szczegółów zgłoszeń
 • ustawianie statusów reklamacji i wysyłanie komunikatów do Klientów
 • definiowanie statusów, kolorów wyróżniających statusy oraz przyporządkowywanie szablonów listów dla zgłoszeń
 • dodawanie do zdarzeń otrzymanej korespondencji lub dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia
 • ustawianie przypomnienia na email do obsługującego reklamację (definiowany dzień, wiadomości email są wysyłane codziennie po godzinie 8.00)
 • chronologiczna lista zdarzeń w szczegółach zgłoszeń oraz globalnie dla całego modułu
 • informacja o złożonej reklamacji na listach zamówień i w szczegółach zamówienia
 • edycja treści wiadomości dla statusów dostępna w edytorze szablonów (szablony R01-R05), edycja wiadomości z przypomnieniem (szablon R99)
 • możliwość zdefiniowania w konfiguracji podstawowej (sekcja “Dane kontaktowe”) osobnego adresu i nazwy nadawcy dla listów wysyłanych z modułu reklamacji

Przykłady zgłoszeń reklamacyjnych można zobaczyć w sklepie demonstracyjnym.

Informacja dla Klientów korzystających dotychczas z formularza reklamacji w module formularzy online:
W celu przełączenia zgłoszeń reklamacyjnych na nowy moduł należy zmienić adres linku do formularza z reklamacje.html na reklamacja.html (standardowo menu: Treści / Definiowane bloki HTML – blok o nazwie BOX_NA_SKROTY).

Obsługa hurtownii internetowej i rabatów

Prowadząc sklep detaliczny na oprogramowaniu Selly możesz uzupełnić przychody o sprzedaż hurtową. Stworzone narzędzia pozwolą w prosty sposób zarządzać upustami dla Klientów hurtowych lub przydzielać premie dla Klientów detalicznych w zależności od obrotów lub ilości dokonanych zamówień w ustalonym czasie.

Definiowanie indywidualnych poziomów cen dla produktów:

 • przypisywanie ustalonych cen produktów w trzech poziomach
 • przypisywanie produktów do grup rabatowych w celu masowego zarządzania zniżkami
 • wyliczanie cen dla przydzielonej grupy rabatowej

Definiowanie rabatów:

 • definiowanie trzech poziomów cen dla każdej grupy rabatowej
 • definiowanie upustów procentowych lub kwotowych dla każdego poziomu cenowego
 • ograniczenie udzielenia rabatu dla minimalnej wymaganej liczby zamówień
 • ograniczenie udzielenia rabatu dla minimalnej wymaganej sumy zamówień
 • opcjonalne ograniczenie ustawień tylko dla zamówień o ustalonym statusie
 • opcjonalne ograniczenie ustawień tylko dla zamówień złożonych w zadanym okresie czasowym

Definiowanie progów cenowych produktów:

 • definiowanie progów cenowych uzależnionych od ilości zamawianych produktów z przypisaną grupą rabatową
 • definiowanie progów cenowych uzależnionych od wartości zamawianych produktów z przypisaną grupą rabatową
 • definiowanie rabatów od cen detalicznych oraz trzech poziomów rabatów od cen hurtowych osobno
 • definiowanie upustów procentowych lub kwotowych dla każdego poziomu cenowego

Przypisywanie rabatów do Klientów:

 • przydzielanie konta Klienta do wybranego poziomu zniżek
 • przydzielanie Klientowi indywidualnego rabatu procentowego na wszystkie zamówienia

Pozostałe funkcje:

 • możliwość ukrycia cen detalicznych w sklepie (opcja programowana indywidualnie)
 • wyświetlanie cen produktów z rabatem tylko dla zalogowanych Klientów
 • zapis szczegółowych informacji o udzielonym rabacie przy zamówieniu

Zarządzanie kategoriami

 • definiowanie tagów KEYWORDS i DESCRIPTION
 • definiowanie opisu kategorii
 • definiowanie szablonu opisu produktów w danej podkategorii oraz filtrów wyszukiwania
 • wybór szaty graficznej listy produktów i możliwość definiowania indywidualnych layoutów
 • tworzenie powiązań kategorii
 • definiowanie dostępnych form płatności i transportu w danej kategorii
 • definiowanie średniej wagi produktów w kategorii, gabarytów i progu darmowej dostawy
 • blokowanie dostępu do kategorii dla osób niepełnoletnich

Zarządzanie formami płatności

 • definicja nazwy płatności
 • definicja treści informacji wyświetlanej po złożeniu zamówienia i wysyłanej na email klienta
 • ograniczenie obsługi płatności do zakresu wartości koszyka
 • możliwość zdefiniowania kosztu płatności wg różnych wzorów dopłat/rabatów
 • możliwość zablokowania formy płatności dla wybranej grupy klientów
 • przyporządkowanie szablonu listu wysyłanego do klienta składającego zamówienie
 • definicja stawki VAT danej płatności
 • przypisanie docelowego statusu zamówienia dla automatycznego księgowania wpłat przy płatności elektronicznej

Zarządzanie formami dostaw

 • definicja nazwy formy dostawy
 • tworzenie cennika dostaw uzależnionego od wag, cen lub ilości produktów
 • ograniczenie dostawy do maksymalnej wagi
 • definiowanie opcjonalnych punktów odbiorów
 • definiowanie opcjonalnych dopłat za usługi dodaktowe
 • przypisywanie dostępnych form płatności dla danej formy dostawy
 • definiowanie krajów, dla których obowiązuje dana forma dostawy
 • definicja stawki VAT danej dostawy

Obsługa kodów rabatowych

Główne funkcje kuponów rabatowych

 • tworzenie kodów rabatowych wg zdefiniowanych wytycznych
 • listowanie i drukowanie kodów rabatowych
 • automatyczna wysyłka kodów rabatowych do Klientów sklepu, odbiorców newslettera lub na ręcznie wprowadzena adresy email
 • wprowadzanie kuponów przez Klientów w koszyku wraz z jednoczesnym sprawdzeniem ważności kuponu i wprowadzaniem stosownej obniżki w zamówieniu

Dostępne opcje generowania kodów rabatowych

 • wpisanie kodów kuponów ręcznie lub wygenerowanie puli kodów
 • zdefiniowanie typu rabatu (procentowy, kwotowy) oraz jego wielkości
 • opcjonalne zdefiniowanie ilości powtórzeń użycia tego samego kodu
 • opcjonalne zawężenie działania kodu do zakresu dat
 • opcjonalne zawężenie działania kodu do zakresu kwot zakupów (minimum / maksimum)
 • opcjonalne zawężenie działania kodu do ilości zamawianych produktów tego samego towaru

Dodatkowe opcje generowania kuponów rabatowych:

 • możliwość wykluczenia działania kuponu na produkty:
  • przecenione (cena poprzednia większa od aktualnej)
  • w promocji typu hit dnia
  • w promocji na stronie głównej
  • w promocji w kategorii
  • będące zestawami produktów
 • możliwość rabatowania niektórych tylko produktów z koszyka:
  • tylko jednego najtańszego produktu w koszyku (np. posiadając 2 i więcej produktów w koszyku rabat naliczony zostanie tylko na jeden najtańszy)
  • co drugiego najtańszego produktu (np. posiadając 6 produktów w koszyku, tylko 3 najtańsze będą miały obniżoną cenę)
  • odpowiednio co 3-go, 4go, 50go najtańszego produktu w koszyku
 • możliwość zdefiniowania całych kategorii i/lub wybranych producentów, dla których obowiązują kupony rabatowe.
 • możliwość zawężenia działania kodu na konkretne wybrane produkty (ograniczenie do 500 produktów). Dostępna jest wyszukiwarka produktów.

Dystrybucja kuponów rabatowych

 • wybór odbiorców mailingu z wygenerowanymi kodami rabatowymi: zarejestrowani Klienci, odbiorcy newslettera, jednorazowe wpisanie wielu adresów email, wysyłka próbna na wskazany adres
 • definiowanie sposobu generowania kuponów rabatowych
 • definiowanie szablonu email z wysyłką kodów rabatowych

Moduł kuponów rabatowych na stronach sklepu znajduje się w menu “ASORTYMENT” panelu administracyjnego: zobacz przykład ».

Raporty sprzedaży

Sklepy internetowe na platformie Selly wzbogaciły się o nowy rozbudowany moduł raportów sprzedaży.
Analizy sprzedaży można sporządzać wg jednego z ośmiu głównych kryteriów.

Możliwości ogólne:

 • raporty wg zamówień: wykres oraz lista zamówień wg wartości lub numerów
 • raporty wg klientów: wykres oraz tabela klientów wg wartości lub ilości zamówień
 • raporty wg produktów: wykres oraz tabela produktów wg ilości, wartości lub nazw produktów
 • raporty wg form płatności
 • raporty wg form dostaw
 • raporty wg statusów zamówień
 • raporty wg typów zamówień: zamówienia bez rejestracji, z rejestracją, zamówienia powtórne
 • raporty wg źródeł odwiedzin

Opcje przeglądania raportów:

 • generowanie wykresu liniowego lub słupkowego
 • generowanie szczegółowego zestawienia tabelarycznego pod wykresami
 • wybór sklepu, jeśli w jednym panelu jest więcej niż jeden sklep
 • wybór zakresu dat złożonych zamówień
 • wybór statusów zamówień pobieranych do raportu
 • zmiana sposobu sortowania zestawień tabelarycznych

Moduł importu plików CSV

Uniwersalny moduł importu plików CSV pozwalający swobodnie importować i aktualizować dane:

 • nazwa produktu
 • cena (netto lub brutto)
 • stawka VAT
 • kod dostawcy produktu (unikalny kod w obrębie jednego dystrybutora)
 • nazwa zdjęcia produktu (przetwarzane formaty zdjęć: JPG, PNG, GIF)
 • opis produktu (pełna obsługa kodu HTMLw opisach)
 • stan magazynowy produktu
 • producent

i wiele innych właściwości.

Zobacz pełną funkcjonalność modułu »

Edytor szablonów HTML i CSS

Oprogramowanie sklepu internetowego Selly udostępnia zaawaansowanym użytkownikom edytor szablonów HTML i CSS. Jest to ważna opcja dla użytkowników, którzy znają język XHTML i CSS i chcą sami dowolnie modyfikować wygląd sklepu.

Dostęp do szablonów HTML i CSS sklepu internetowego będzie przydatny dla:

 • właścicieli sklepów, którzy sami chcą dokonywać zmian graficznych w sklepie
 • firm, które chcą oferować oprogramowanie sklepu dla swoich Klientów wraz z projektem i wdrożeniem szaty graficznej

Elementy sklepu, które można edytować:

 • plik z definicją stylów CSS
 • szablony aukcji
 • szablony maili wysyłanych ze sklepu
 • szkielety główne szablonów sklepu
 • szablon karty produktu
 • szablony widoków list produktów
 • szablony sekcji koszyka
 • szablony strefy klienta
 • wiele różnych elementów strony głównej i podstron

Dostępne opcje edytora:

 • przyjazne podświetlanie składni HTML
 • zapis kopii zapasowej edytowanego pliku
 • możliwość udostępnienia osobom zewnętrznym (np. webdeveloperowi) ograniczonego dostępu w panelu administracyjnym tylko do edytora szablonów
 • szukanie ciągu znaków w szablonie
 • skok do wskazanej linii edytowanego pliku
 • tryb pełnoekranowy
 • funkcje cofnij i przywróć
 • zmiana rozmiaru czcionki
 • zawijanie wierszy

Edytor szablonów posiada możliwość zapisania kopii zapasowej szablonu oraz przywracanie kopii i ich usuwanie.

Narzędzie do znaków wodnych

Oprogramowanie sklepu internetowego posiada funkcjonalne narzędzie do obsługi znaków wodnych na zdjęciach produktów. Zaletą nowego modułu jest generowanie specjalnych zdjęć ze znakami wodnymi używanymi do opisów w serwisach aukcyjnych oraz obsługa stopnia przezroczystości znaku wodnego (kanał alfa).

Rodzaje zdjęć podlegające oznaczeniu znakiem wodnym:

 • zdjęcia na kartach prodktów
 • zdjęcia powiększeń produktów
 • zdjęcia do serwisów aukcyjnych

Dostępne opcje znaków wodnych:

 • osobne znaki wodne dla trzech rodzajów zdjęć
 • wybór rodzajów zdjęć podlegających oznaczeniu znakiem wodnym
 • wskazywanie umiejscowienia znaku wodnego
 • opcjonalne przesunięcie znaku wodnego od wybranego punktu
 • ustalanie stopnia przezroczystości znaku wodnego

Dla istniejących zdjęć w sklepie udostępnione jest także narzędzie do nakładania znaków wodnych w obecnych produktach. Opcję tą można uruchamiać wielokrotnie, ponieważ wersja oryginalna zdjęcia jest zawsze zachowywana na serwerze. Narzędzie znaków wodnych można także próbnie wykonać na wskazanych produktach i przetestować na różnych ustawieniach, aby jak najlepiej dobrać właściwe parametry znaku wodnego.

Masowa edycja produktów

Narzędzia do masowej edycji produktów wg wybranych kryteriów (kategorie/producenci):

 • masowa zmiana cen produktów
 • masowa zmiana danych
 • masowe usuwanie produktów
 • masowe usuwanie zdjęć produktów
 • masowa zmiana kategorii produktów

Masowa zmiana danych produktów:

 • wyświetlania produktów
 • nazw dodatkowych
 • tekstów promocyjnych
 • wag produktów
 • terminów dostaw
 • promocji HIT DNIA
 • promocji na stronie głównej
 • promocji w kategoriach
 • dostępności i eksportów do porównywarek, opcji KUP NA CENEO
 • czasów gwarancji
 • grup rabatowych
 • producentów
 • ikon promocji
 • tekstu reklamowego dla porównywarek

Masowa zmiana cen produktów

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2011 roku nowych stawek podatku VAT, udostępniliśmy nowe opcje w narzędziach masowych zmian cen. Najważniejszą nowością jest możliwość operowania wzorami przy zmianach cen, przez co w prosty sposób można manipulować cenami na wiele sposobów

Możliwości masowej zmiany cen:

 • zmiana ceny aktualnej i/lub poprzedniej wg wpisywanego wzoru z działaniami: mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie
 • opcja zaokrąglania cen do pełnych złotych
 • zawężanie zmian cen do wybranego producenta i/lub podkategorii
 • zawęzanie zmian cen do produktów z wybraną aktualną stawką VAT
 • procentowa zmiana ceny aktualnej na podstawie ceny poprzedniej i odwrotnie

Jak zmienić ceny produktów z podatkiem VAT 22% na 23%:

 • wybierz kategorię główną produktów (opcjonalnie można zawęzić do wybranej podkategorii i/lub dodatkowo wybranego producenta)
 • wybierz z listy rozwijanej stawkę VAT 22% (tylko produkty z tą stawką VAT zostaną zmienione)
 • wpisz wzór dla ceny aktualnej: x*1.0082
 • zapisz zmiany i zaakceptuj komunikat z podsumowaniem zmian

Moduł powiadomień SMS

Wszystkie sklepy na platformie Selly posiadają możliwość prostego wysyłania wiadomości SMS bezpośrednio z panelu sklepu.
Wysyłanie wiadomości SMS może być realizowane automatycznie przy ustalonych zmianach statusów zamówień lub na żądanie w dowolnej chwili.
Ważną funkcjonalnością jest możliwość zamawiania przez kupujących płatnej usługi powiadomień SMS o zmianach statusów zamówień.

Każdy sklep na platformie otrzymał możliwość bezpłatnego przetestowania usługi wysyłki SMS.

Ogromną zaletą oferowanego przez nas rozwiązania jest możliwość przerzucenia kosztów wysyłki SMSów na kupującego, oferując mu w koszyku opcję zamówienia usługi powiadomień SMS o zmianach statusów zamówień. Właściciel sklepu definiuje koszt tej usługi oraz ilość wysyłanych SMSów w ramach zamówienia. Uruchamiając tą usługę z przykładową kwotą 2zł za 2 wiadomości SMS sklep generuje dodatkowy przychód z tej usługi.

Funkcjonalność modułu SMS

Sposoby wysyłki wiadomości SMS:

 • zautomatyzowane wysyłanie zdefiniowanych szablonów wiadomości dla wybranych statusów zamówień
 • ręczne wysyłanie wiadomości SMS przy edycji zamówienia

Konfiguracja modułu SMS:

 • definiowanie rodzaju wysyłanej wiadomości SMS Eco lub SMS Pro
 • definiowanie nazwy nadawcy (nagłówka) SMS lub rejestrowanie własnej nazwy (nazwa sklepu, numeru nadawcy)
 • podsumowanie kwoty do wykorzystania na wysyłkę SMSów
 • raport z wysłanych SMSów

Zamawianie powiadomień SMS przez kupujących:

 • włączanie w koszyku możliwości odpłatnego (koszt pokrywa kupujący) otrzymywania powiadomień o zmianach w zamówieniu
 • definicja kosztu doliczanego do zamówienia oraz ilości SMSów w ramach usługi
 • informacja w zamówieniu o ilości pozostałych SMSów do wysłania w ramach usługi

Cennik:

 • wysyłka pojedynczej wiadomości SMS Eco – 9 gr netto (11 gr brutto)
 • wysyłka pojedynczej wiadomości SMS Pro – 15 gr netto (18 gr brutto)
 • minimalne jednorazowe załadowanie konta kwotą 50zł brutto (załadowanie ważne bezterminowo!)
 • indywidualny nagłówek wiadomości (branding) – 50zł netto/mc (doliczane do abonamentu)

Jak załadować konto?

W celu doładowania konta kwotą na SMSy należy w panelu administracyjnym w menu KONTO / Usługi dodatkowe zamówić usługę załadowania konta.
Limit na koncie zostanie powiększony o pełną wpłaconą kwotę brutto a faktura VAT natychmiast po otrzymaniu szybkiego e-przelewu.

Moduł newslettera

Dostępne opcje wysyłki:

 • wybór sklepu (podstawowego lub jednego z dodatkowych) jako nadawców newslettera
 • wysyłka testowa na wskazany adres email
 • wysyłka do zarejestrowanych klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera
 • wysyłka do odbiorców wpisanych na listę newslettera danego sklepu (podstawowego lub dodatkowego)
 • wysyłka jednorazowa do wpisanych wielu adresów email w polu tekstowym

I wiele innych...

 • definiowanie producentów i promowanie wybranych na stronie głównej
 • definiowanie magazynów
 • definiowanie słowników parametrów używanych do opisów produktów
 • zarządzanie treścią stron informacyjnych edytowanych przez wizualny edytor
 • definiowalne bloki kodu HTML stron przez panel administracyjny
 • moduł aktualności
 • definiowanie artykułów i przypisywanie ich do kategorii lub produktów
 • moderacja opinii o produktach
 • samodzielna konfiguracja opcji płatności, dostawy i statusów zamówień
 • zarządzanie eksportami do porównywarek cen:
  • ustawienia eksportów produktów
  • historia wykonanych eksportów
  • adresy URL z lokalizacją plików XML
 • dostęp do wysłanych formularzy online (np. reklamacje)
 • menadżer plików
 • definiowanie indywidualnych poziomów dostępu do panelu administracyjnego
  • tworzenie grup administratorów
  • nadawanie praw do poszczególnych modułów
 • zapis danych o czasie ostatniego logowania i błędnego logowania administratorów
 • zarządzanie systemem cache (czyszczenie na żądanie)

Wypróbuj sklep internetowy w Selly

W Selly możesz bezpłatnie wypróbować oprogramowanie sklepu internetowego przez 14 dni!
Przy zamówieniu indywidualnej szaty graficznej otrzymasz dodatkowo 60 dni bezpłatnego testowania oprogramowania!

 • Wyróżnienia i podium w eKomersach dla platform sklepowych 2012 - 2015

  Wyróżnienia i podium w eKomersach dla platform sklepowych

 • Certyfikat Ceneo.pl dla platform e-commerce 2016

  Certyfikat Ceneo.pl dla
  platform e-commerce

 • Nominacja Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza 2016

  Nominacja Dolnośląski Gryf
  Nagroda Gospodarcza

 • Wspieramy klub KPR Kobierzyce 2017 - 2019

  Wspieramy klub
  KPR Kobierzyce

 • Nagroda - Lider wsparcia w Tworzeniu Sklepu Internetowego 2019

  Lider wsparcia w Tworzeniu
  Sklepu Internetowego

 • Nagroda Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2019 2019

  Przedsiębiorstwo
  FAIR PLAY 2019