Dodanie załącznika do wiadomości po złożeniu zamówienia

Do wiadomości email wysyłanej po złożeniu zamówienia należy dodać plik załącznika z regulaminem sklepu i formularzem odstąpienia od umowy. Do jednego statusu zamówienia można załączyć jeden plik, należy więc w takim pliku złączyć regulamin z formularzem zwrotu oraz ewentualnie innymi dokumentami.

Plik załącznika należy wgrać w menu NARZĘDZIA / Menadżer plików. Przechodząc na przykład do podkatalogu „documents/” należy wgrać plik PDF:

 Książka

Następnie w menu KONFIGURACJA / Statusy zamówień należy wskazać odpowiedni plik załącznika do statusu. Kliknij w ikonkę „+” przy statusie „Złożone”, aby zobaczyć dodatkowe opcje. W polu „Załącznik” należy wpisać ścieżkę do umieszczonego wcześniej pliku, np: documents/regulamin-zwroty.pdf