Kategorie

Utworzenie kuponu rabatowego

🟠 Utworzenie nowego kuponu rabatowego

Aby utworzyć nowy kupon rabatowy, przejdź do zakładki Marketing>Kupony rabatowe i kliknij przycisk “Nowy kupon rabatowy“.

explorer

🟠 Konfiguracja kuponu rabatowego

Konfiguracja kuponu rabatowego pozwala na dowolne dostosowanie kuponu na potrzeby danej promocji. Możesz między innymi określić datę ważności kuponu, ustalić konkretny przedział wartości produktów od której kupon będzie aktywny czy też wybrać konkretne produkty.

Pola w edycji kuponów rabatowych:

  • Kody kuponów Nazwa kuponu rabatowego;
  • Dane do automatycznego utworzenia kuponów – Ta opcja pozwala określić konkretny prefiks jaki ma być generowany w przypadku kuponów automatycznych;
  • Opis kuponu – Opis kuponu wyświetlany na liście kuponów rabatowych w module Marketing>Kupony rabatowe;
  • Rodzaj rabatu – Pole  określa w jaki sposób obliczany będzie rabat. Do wyboru są: rabat procentowy oraz rabat kwotowy;
  • Wartość rabatu – Określa wartość udzielonego rabatu dla danego kuponu;
  • Liczba egzemplarzy – Określa ilość kuponów możliwych do wykorzystania;
  • Maks. ilość użycia przez jednego klienta – Jeżeli w to pole zostanie wpisana jakakolwiek wartość, oznaczać to będzie, że może zostać użyty tylko przez zalogowanych klientów.
  • Data ważności – Określa datę ważności utworzonego kuponu, należy podać datę początkową oraz końcową;
  • Wartość produktów – Określa wartość produktów dla której może zostać użyty kupon rabatowy;
  • Liczba produktów – Określa ilość produktów dla której może zostać użyty kupon rabatowy.

🟠 Wybranie produktów, dla których kupon będzie aktywny

Po skonfigurowaniu kuponu rabatowego w sekcji Dodatkowe ograniczenia możesz wybrać produkty, dla których będzie obowiązywał dany kupon. Możliwości wyboru są 3, mogą to być produkty z konkretnej kategorii, produkty konkretnego producenta czy też ręcznie zaznaczone. Jeśli nie wybierzemy żadnego ograniczenia, kupon będzie aktywny dla wszystkich produktów.


 

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539

Dział sprzedaży: oferta@selly.pl

tel: +48 533 033 933