Baselinker – weryfikacja przesyłanych danych

W celu przeprowadzenia samodzielnej weryfikacji przesyłanych danych ze sklepu do Baselinker można użyć narzędzia pod adresem:
https://developers.baselinker.com/shops_api/index.php?tester=1
Dane do konfiguracji tego modułu znajdziemy w panelu Baselinker w edycji połączenia sklepu. Należy tam odczytać poniższe dane:
a) adres pliku wymiany danych
b) hasło komunikacji

 Strona internetowa

 

Następnie pobrane dane wklejamy do testera wywołań: https://developers.baselinker.com/shops_api/index.php?tester=1

 Projekt produktu

Po wprowadzeniu podanych danych należy nacisnąć przycisk „Podłącz”. Gdy wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to pojawi nam się okno z wyborem akcji do wykonania:

 Projekt produktu

Przykładowe zastosowania testera:

1. Jak zweryfikować pobieranie wybranego produktu do Baselinker:

Aby zweryfikować jakie dane produktów są przesyłane ze sklepu do Baselinkera, należy wybrać akcję „ProductsData” z rozwijanej listy:

 sprawdzać

Następnie należy nacisnąć strzałkę obok tej akcji, aby pojawiło się pole, w którym można wprowadzić dane, które nas interesują, aby pojawiły się w zapytaniu. Gdy chcemy odczytać wybrany produkt to musimy podać jego ID ze sklepu Selly. Ten identyfikator odczytamy na liście produktów w panelu sklepu:

 Multimedia

 

Po wprowadzeniu ID produktu należy wywołać akcję poprzez przycisk „Wyślij żądanie”.

 Projekt produktu

 

Zwrotnie pojawi nam się poniżej produkt, który wyszukiwaliśmy.

 Minuty

 

 

 

 

2. Jak zweryfikować pobieranie zamówień do Baselinker:

Aby zweryfikować czy produkty nam się poprawnie dodają, należy przejść do listy funkcji i wybrać akcję „OrdersGet”:

 Produkt

Następnie należy nacisnąć strzałkę obok tej akcji, aby pojawiło się pole, w którym można wprowadzić dane, jakie nas interesują. W tym przypadku chcemy zobaczyć konkretne zamówienie ze sklepu:

 Projekt produktu

W powyższym przykładzie wprowadzono numer zamówienia z Selly. Ten numer w panelu sklepu jest w formacie xx/ROK. Jednak do Baselinkera pomijamy znak ukośnika i wpisujemy samą liczbę xxROK, np: 1/2021 w sklepie Selly to 12021 w Baselinker.

 Multimedia

Następnie można wywołać akcję poprzez przycisk „Wyślij żądanie”.

 Projekt produktu

Zwrotnie powinno się wyświetlić podane zamówienie, które chcieliśmy zweryfikować. Tak oto prezentuje się wygenerowane zamówienie.

 Resident Evil Village