Integrator plików XML/CSV

Instrukcja importu danych

Zobacz opis możliwości modułu integratora XML i CSV.

Import CSV

W menu IMPORTY / Integrator plików XML/CSV utwórz nowy schemat.Lista schematów
W kroku 1 wpisz własną nazwę schematu, w kroku 2 wybierz przypisanie produktów do odpowiedniego importera. Możesz dodawać importerów aby stworzyć niezależne integracje z różnymi dostawcami.

Schemat CSV

kroku 3 wybierz klucz importu jako kod importu lub kod EAN, który posłuży do parowania produktów znajdujących się w pliku importu z produktami w bazie sklepu. Według tego klucza będą te aktualizowane produkty w sklepie.

klucz, tryb i typ

Dostępne możliwość i w krokach 4 i 5 (tryb importu i typ produktów):

 • Dodawanie i aktualizacja + produkty bez wariantów: dodaje lub aktualizuje produkty bez wariantów czyli operacje wykonuje tylko na głównych produktach.
  Zastosowanie: dodanie lub aktualizacja produktów bez wariantów
 • Tylko aktualizacja + produkty bez wariantów: aktualizuje produkty (wg klucza importu: kod importu lub EAN) bez wariantów czyli operacje wykonuje tylko na głównych produktach.
  Zastosowanie: aktualizacja wybranych danych o produktach bez wariantów (cena, ilość, opisy, zdjęcia…)
 • Dodawanie i aktualizacja + tylko aktualizacja wariantów: dodaje lub aktualizuje produkty główne bez wariantów,  sprawdza czy wariant istnieje w sklepie, jeśli tak to aktualizuje wariant.
  Zastosowanie: dodanie lub aktualizacja produktów bez wariantów, tylko aktualizacja wariantów
 • Tylko aktualizacja i tylko aktualizacja wariantów: aktualizuje produkty główne (wg klucza importu: kod importu lub EAN) bez wariantów, sprawdza czy wariant istnieje w sklepie, jeśli tak to aktualizuje wariant.
  Zastosowanie: aktualizacja danych o produktach i danych o wariantach (ceny, ilości, VAT…).

  Możliwość dodawania wariantów jest aktualnie w przygotowaniu ale ich aktualizacja na wcześniej dodanym produkcie jest aktywna.

 • Dodawanie i aktualizacja + dodawanie i aktualizacja wariantów: dodaje lub aktualizuje produkty główne  bez wariantów, sprawdza czy wariant istnieje w sklepie, jeśli tak to aktualizuje wariant, jeśli nie to go tworzy.
  Zastosowanie: Chcemy dodać nowe produkty + utworzyć warianty
 • Tylko aktualizacja + dodawanie i aktualizacja wariantów: aktualizuje produkty główne bez wariantów, sprawdza czy wariant istnieje w sklepie, jeśli tak to aktualizuje wariant, jeśli nie to go tworzy.
  Zastosowanie: aktualizacja produktów i tworzenie wariantów dla istniejących produktów.

W 6 kroku wybierz format danych: CSV lub XML (struktura dowolna, kodowanie UTF-8), a w kroku 7 typ sposób pobierania danych. Zapisz schemat w 8 kroku.Ustawienia źródła

Na liście schematów kliknij w Modyfikuj przy dodanym schemacie.

Lista schematówW kroku 9:

a) jeśli importujesz plik CSV to w sekcji Ustawienia formatu pliku wybierz odpowiedni separator komórek. Opcjonalnie zaznacz checkbox „Pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn” (krok 10) i zapisz zmiany (krok 11).

b) jeśli importujesz plik XML to w sekcji Ustawienia formatu pliku wybierz odpowiedni Tag produktu, w którym zawierają się dane produktów i zapisz zmiany (krok 11).

Ustawienia formatu pliku

Po poprawnym zapisie uaktywni się przycisk Następny krok. Kliknij ten przycisk.

W sekcji Dane ogólne (krok 12) domyślnie wybrane są Dane według powiązania oznacza to że w sekcji Powiązywanie pól należy przypisać te dane do odpowiednich danych z pliku (krok 13).

Dane ogólne
Wybierając inną opcję niż Dane według powiązania  zastosujesz wspólne wartości do wszystkich importowanych pozycji. Jeżeli wybierzesz np. opcję Stawka vat  to importer zastosuje ją dla wszystkich importowany produktów.

Stawka VAT

W sekcji Powiązywanie pól (krok 13) parujemy kolumnę Przykładowe dane (dane z pliku) z kolumną Powiązanie (pola w bazie sklepu).

Powiązywanie pól
Tak wygląda przykładowe parowanie danych:

Powiązane pola

W przedostatnim kroku 14 kliknij Zapisz i importuj Zapisz i importuj

W kroku 15 zostanie zaimportowany produkt kliknij Uruchom import.Uruchom import

 

 

Import XML

Import XML od CSV dzieli ledwie mały krok bo w sekcji Ustawienia formatu pliku dla Tag produktu wybieramy właściwy tag z danymi do importu oraz właściwy format czyli XML jak na obrazku poniżej

Import XML

Parujemy wymagane dane z kolumny Przykładowe dane i kolumny Powiązanie, a poniżej przykład powiązanych pól.

Import XML pozwiązywanie pól

Najczęściej zadawane pytania

Jak wyliczyć brutto z kwoty 12.1 netto, a wielkość stawki VAT dla podanej kwoty to 23% ?

Zostanie zastosowane obliczenie wg wzoru: 12.1 x 1.23 = 14.883

Czyli po imporcie zaokrąglona cena produktu to 14.88zł brutto

cena brutto

Jak obliczyć 25% procent z kwoty brutto?

Zostanie zastosowane obliczenie wg wzoru: 12.1 * 0.25 = 3.025

Czyli po imporcie zaokrąglona cena produktu to 3.03zł brutto

Import XML