Dodawanie produktów do stron informacyjnych

Osadzanie dynamicznych danych o produktach

Dzięki tej funkcjonalności możesz na stronie tworzyć galerie z dowolnie wybranych produktów.
W menu Treści / Strony informacyjne dodaj nową stronę, a następnie umieść w kodzie źródłowym strony wywołanie metody: {#callMethod:getProductsData 4275,3423#} gdzie np. 4275, 3423 to kolejne ID produktów czyli identyfikatory produktów ze sklepu Selly.

Dodawanie produktów do stron informacyjnych