Kategorie

Jak załączyć dokument do zamówienia ?

W menu SPRZEDAŻ / zamówienia kliknij edytuj na zamówieniu.
Edycja zamówienia

Wszelkie dokumenty sprzedaży PDF bądź pliki graficzne możemy załączyć do zamówienia i wysłać mailem z wybranym statusem zamówienia w sekcji załączniki która znajduje się w edycji zamówienia.
Załącznik
Kliknij przycisk przeglądaj wybierz plik z dysku, a następnie kliknij przycisk wczytaj.

Zaznacz checkbox pliku do wysyłki na email, następnie zaznaczamy „Wyślij email do klienta” i przyciskiem „Zapisz zmiany” wysyłamy maila ze statusem zamówienia i załącznikiem.
Załącznik

Integracja z Wfirma
Utworzony dokument możemy także pobrać na dysk z Wfirma za pomocą przycisku „Pobierz pdf”.

Integracja z Wfirma
Pobraną fakturę możemy też dodać do zamówienia za pomocą „Załączniki:„ i kliknij przycisk przeglądaj wybierz plik następnie wczytaj.
Zaznaczenie checkboxu z plikiem wfirma_106764348.pdf umożliwia załączanie pliku faktury do maila dla klienta, następnie zaznaczamy „Wyślij email do klienta” i przyciskiem „Zapisz zmiany” wysyłamy maila ze statusem zamówienia i załącznikiem.
Integracja z Wfirma