Kategorie

Wygasł token Allegro, token dostępowy jest nieważny

Jeśli w zakładce Aukcje > aukcje Allegro / Lista zdarzeń zauważysz komunikat Access token expired lub token dostępowy jest nieważny oznacza to że wygasł token Allegro.

Token expired - wygasł token

Sprawdź po kolei następujące czynności:

1. W przeglądarce wyloguj się z Allegro, a w zakładce Konfiguracja> konfiguracja Allegro kliknij w autoryzację i postępuj zgodnie z informacjami.

2. Skasuj login Allegro (zapisane dane logowania) ze sklepu i dodaj go powtórnie.

3. Jeśli w/w opcje zawiodą tnależy skasować konfigurację.

W zakładce Konfiguracja > konfiguracja Allegro usuń:
dane logowania
dane dostępowe do REST API

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją obsługi na stronie
integracja z Allegro
WAŻNE: Przy rejestracji aplikacji należy podać adres powrotu (Redirect URI):
Aukcje wystawione będą zachowane i zostaną zsynchronizowane.

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539

Dział sprzedaży: oferta@selly.pl

tel: +48 533 033 933