Wygasł token Allegro, token dostępowy jest nieważny

Jeśli w menu AUKCJE / Aukcje Allegro / Lista zdarzeń zauważysz komunikat Access token expired lub token dostępowy jest nieważny oznacza to że wygasł token Allegro.

Token expired - wygasł token

Sprawdź po kolei następujące czynności:

1. W przeglądarce wyloguj się z Allegro, a w menu KONFIGURACJA / Konfiguracja Allegro kliknij w autoryzację i postępuj zgodnie z informacjami.

2. Skasuj login Allegro (zapisane dane logowania) ze sklepu i trzeba go będzie dodać powtórnie.

3. Jeśli w/w opcje zawiodą trzeba będzie skasować konfigurację.

W menu KONFIGURACJA / Konfiguracja Allegro usuń:
dane logowania
dane dostępowe do REST API

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją obsługi na stronie
integracja z Allegro
WAŻNE: Przy rejestracji aplikacji należy podać adres powrotu (Redirect URI):
Aukcje wystawione będą zachowane i zostaną zsynchronizowane.