Kategorie

Migracja sklepu z platformy Prestashop 1.6

1. Przygotowanie dostępu do API Prestashop

W oprogramowaniu Presta shop należy włączyć dostęp do API, aby to zrobić, wystarczy przejść do modułu Zaawansowane/API i włączyć opcję Wyświetlany na “tak” oraz zaznaczyć wszystkie pola w kolumnie “Zobacz(GET)”. Aby to zrobić, należy przejść do modułu Administratorzy sklepu, a następnie kliknąć koło zębate i wybrać opcję Edytuj.

2. Rozpoczęcie procesu migracji danych z Prestashop na Selly.

W celu rozpoczęcia procesu migracji danych produktów ze sklepu Presta Shop do nowo utworzonego sklepu na oprogramowaniu Selly, należy zalogować się do panelu administracyjnego swojego sklepu w Selly, a następnie przejść do modułu Importy/Przeniesienie sklepu z Shoper, Prestashop 1.6 i wybrać przycisk “Wykonaj migrację” w bloku Prestashop 1.6.

Następnie zostaniemy przeniesieni do strony na, której należy wypełnić dane potrzebne do utworzenia migracji. Dane do wypełnienia:

🟠Adres URL sklepu: w tym polu należy wpisać adres URL sklepu na platformie Prestashop 1.6

🟠Access Token: Należy w tym polu wpisać klucz wygenerowany w ustawieniach API Prestashop.

Po wypełnieniu wyżej wymienionych pól możemy zapisać zmiany.

W kolejnym kroku należy dopasować pola z pliku dotyczące wariantów (jeżeli produkty posiadają warianty) do odpowiednich grup wariantów w Selly. Po poprawnym dopasowaniu wybieramy przycisk “Zapisz i przejdź do testowego importu”.

Moduł testowo zaimportuje pierwszych 10 produktów w sklepie, po wykonaniu testowego importu należy sprawdzić czy produkty zostały poprawnie zaimportowane, jeżeli testowy import przebiegł pomyślnie, klikamy przycisk “Dodaj zadanie do kolejki”

Spowoduje to utworzenie nowego zadania w panelu modułu Przeniesienie sklepu z Shoper, Prestashop 1.6, dodanie tego zadania do kolejki importów oraz utworzenie schematu w module Importy/Integrator CSV/XML.

 

Import zostanie wykonany automatycznie zgodnie z kolejką zadań serwera, czas trwania pełnego importu jest zależny od wielkości importowanego pliku, a po jego wykonaniu w module migracji pojawi się informacja na ten temat.

3. Zakończenie procesu migracji danych

Po zakończonej migracji danych, zaimportowane produkty pojawią się w module Asortyment/Produkty a kategorie w Asortyment/Kategorie.

 

Po zakończonym procesie migracji nasze produkty zostały przeniesione ze sklepu na Prestashop do sklepu na Selly wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi (Lista przenoszonych danych znajduje się na górze instrukcji) warto wspomnieć, że automatycznie zostały utworzone również przekierowania produktów oraz kategorii ze sklepu na Prestashop do sklepu założonego na oprogramowaniu Selly.

Dane podlegające migracji:

Drzewno kategorii
wkrótce
URL Kategorii
Automatyczne utworzenie przekierowań 301 kategorii
Producent
+
Czas realizacji (dni)
+
Nazwa produktu
+
URL Produktu
Automatyczne utworzenie przekierowań 301 produktów
Krótki opis
+
Pełny opis
+
Stawka VAT
+
Cena regularna
+
Cena promocyjna
Liczba produktów
+
Zdjęcie główne
+
Zdjęcia
+
Kod EAN
Waga
+
SEO – Tytuł
+
SEO – Opis
+
SEO – Keywords
+
Kod produktu
Kod wariantu produktu

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539

Dział sprzedaży: oferta@selly.pl

tel: +48 533 033 933