Integracja z Google Merchant

Integracja z usługą Google Shopping składa się z kilku etapów:

a) rejestracja sklepu w Google Merchant Center: http://www.google.com/merchants/

b) odczytanie linku z bazą produktów w menu panelu administracyjnym: Konfiguracja -> Integracje – porównywarki i pasaże -> zakładka „Adresy stron”. Link znajduje się w wierszu Google Zakupy i ma format, np: http://demo.selly.pl/xml-porownywarki/googleshopping/?hash=haslo

c) edycja kategorii sklepu (meni Asortyment -> Kategorie) i przypisanie im kategorii Google w sekcji „Kategoria Google Zakupy”.

d) zdefiniowanie linku z bazą w Google Merchant Center w menu „Pliki danych”. Jako nazwę pliku należy podać: googleshopping.rss a w kolumnie „Przesyłanie” zdefiniować URL do pliku z danymi odczytany w punkcie b.