Kategorie

Import opisów zaawansowanych za pomocą Integratora XML/CSV

1. Import produktów i kategorii

Zanim przejdziemy do importu opisów zaawansowanych produktów, należy wcześniej zaimportować produkty oraz ich kategorie z pominięciem opisów zaawansowanych.

Jeżeli w pliku, który otrzymaliśmy od hurtowni nie ma ścieżki kategorii, należy te kategorie utworzyć, a następnie zaimportować do nich produkty. Proces importu produktów za pomocą modułu Integrator plików XML/CSV opisaliśmy w tej instrukcji: Instrukcja Integratora plików XML/CSV

Przykładowy plik importu z cechami produktów – Pobierz

2. Dodanie słowników oraz grup opisów

Po poprawnym imporcie produktów oraz kategorii możemy przejść do tworzenia słowników oraz grup opisów. Aby utworzyć słowniki, należy przejść do modułu Asortyment/Elementy opisów zaawansowanych, a następnie przejść do zakładki Słowniki i wartości i wybrać przycisk „Dodaj nowy słownik”.

W kolejnym kroku wpisujemy nazwę słownika (najlepiej użyć takiej nazwy, jaka została użyta w pliku) i klikamy „Zapisz”.

Po utworzeniu wszystkich słowników możemy przejść do zakładki Grupy opisów, i utworzyć nową grupę np. „Wymiary”.

Po stworzeniu słowników oraz grupy opisów, można przejść do importu cech.

3. Import cech produktów

Aby zaimportować cechy produktów, przechodzimy do Integratora i wybieramy schemat, z którego korzystaliśmy podczas importu produktów i kategorii. W ustawieniach schematu należy zaznaczyć opcję „Włącz obsługę opisów zaawansowanych”, wybrać wcześniej utworzoną grupę cech i zapisać zmiany, aby przejść do kolejnego kroku.

W kolejnym kroku w integratorze, należy powiązać wcześniej utworzone słowniki z odpowiednimi kolumnami w pliku CSV, a następnie klikamy „Zapisz i importuj”.

Po imporcie cechy zostały poprawnie dodane do produktów i są wyświetlane na kartach produktów.

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539

Dział sprzedaży: oferta@selly.pl

tel: +48 533 033 933