Kategorie

Ustawienie indywidualnych cen produktów dla klienta

Od planu Selly Pro 1 istnieje możliwość ustawienia indywidualnych cen produktów dla konkretnego klienta. Ustawione tak ceny są nadrzędne wobec wszystkich innych cen tzn. nie podlegają obniżką z ustawień grup rabatowych czy też ustawienia procentowego indywidualnego rabatu na wszystkie zamówienia dla klienta. Indywidualne ceny dla produktów mogą zostać obniżone jedynie poprzez kupon rabatowy.

Aby ustawić wspomniane wyżej ceny produktów dla klienta, kierujemy się w menu do Sprzedaż / Klienci, wyszukujemy klienta i klikamy w przycisk Edytuj dane. Następnie przechodzimy do zakładki Indywidualne ceny i klikamy w przycisk Dodaj cenę

W parametrach wyszukiwania możemy wyszukiwać produkty po nazwie, kategorii, producencie, ID, kodzie EAN lub kodzie producenta. Po zastosowaniu odpowiednich filtrów wyszukiwania klikamy przycisk Wyświetl. Ustawiamy konkretną cenę dla produktu, po której nasz klient będzie mógł dokonać zakupu w tym przypadku ustawiamy cenę 14.99 oraz klikamy w przycisk Dodaj cenę.

Gotowe! Nasz klient po zalogowaniu będzie mógł dokonać zakupu koszulki po zdefiniowanej wcześniej indywidualnej cenie. Ceny zawsze możemy edytować lub usuwać w zakładce Indywidualne ceny, filtrując produkty po kategorii lub producencie.

WIDOK NA KARCIE PRODUKTU ZALOGOWANEGO KLIENTA PO USTAWIENIU INDYWIDUALNEJ CENY:

 

ZAKŁADKA INDYWIDUALNE CENY :

 

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539
E-mail: info@selly.pl

tel: +48 533 033 933