Jak masowo uzyskać cenę promocyjną a starą jako przekreśloną?

W celu uzyskania ceny poprzedniej przekreślonej (cena przed rabatem), a obecną cenę obniżoną, należy wykonać to w dwóch etapach:

  1. W menu NARZĘDZIA / Masowa zmiana cen produktów należy w sekcji „Zmiana ceny poprzedniej na podstawie ceny aktualnej” wpisać w polu „Zmiana procentowa” wartość 0 i zaktualizować ceny. Operacja ta spowoduje wpisanie obecnej ceny do pola ceny poprzedniej.
     Produkt
  2. Następnie w module „Zmiana cen produktów wg wzorów” można obniżyć cenę aktualną. Wpisując wzór np. x*0.8 obniżymy cenę aktualną o 20%. Test przepływu bocznego

W przyszłości można łatwo przywrócić cenę przed obniżką, korzystając z sekcji „Zmiana ceny aktualnej na podstawie ceny poprzedniej„. Spowoduje to przepisanie cen przed obniżą do cen aktualnej.

 

 Produkt

Koniecznie przed każdą masową zmianą należy wykonać kopię zapasową cen w sekcji „Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej cen produktów oraz wariantów„. Za pomocą tej opcji można będzie samodzielnie szybko przywrócić ceny bez konieczności zamawiania usługi odtworzenia kopii zapasowej (usługa odpłatna).