Kategorie

Jak otrzymywać powiadomienia o złożonym zamówieniu na email

Aby otrzymywać wiadomości email o złożonym zamówieniu na adresy email w menu KONFIGURACJA / Statusy zamówień należy uzupełnić pole dla statusu. 'Dodatkowe powiadomienia na e-mail’

W polu 'Dodatkowe powiadomienia na e-mail’ można wpisać adresy e-mail, na które będzie wysyłana informacja o zamówieniu przy zmianie na dany status, adresy proszę oddzielać za pomocą średnika.

Wpisując swój adres e-mail przy statusie „złożone” będziemy powiadamiani o wszystkich złożonych nowych zamówieniach.

Konfiguracja powiadomień email