Konfiguracja parametrów e-mail (SMTP) w sklepie

W menu KONFIGURACJA / Konfiguracja podstawowa podaj dane konta pocztowego dla serwerów Selly poniżej przykładowa konfiguracja.

konfiguracja SMTP

Po wypełnieniu danych zapisz i sprawdź połączenie SMTP.

Jeżeli używasz poczty poza serwerami firmy Selly zapytaj o te dane u swojego usługodawcy poczty e-mail.