Statusy zamówień

W panelu administracyjnym Konfiguracja > Statusy zamówień do każdego statusu  możemy przypisać odpowiedni szablon e-mail w polu Szablon listu w liście rozwijanej.

Szablony e-mail są edytowane w panelu administracyjnym Wygląd > Edytor wiadomości email.

Powiadomienia o statusie zamówienia na adres e-mail.

W panelu administracyjnym Konfiguracja > Statusy zamówień mamy także możliwość ustawienia adresu e-mail na które ma przyjść dodatkowe powiadomienie o zmianie statusu zamówienia.

Wpisując swój adres e-mail przy statusie złożone będziemy powiadamiani o wszystkich złożonych nowych zamówieniach.

W zakładce Treści > Definiowane bloki HTML w szablonie SZABLON_MAIL znajduje się skórka (nagłówek i stopka) wszystkich wysyłanych e-maili. Nie można usuwać znacznika {#MAIN#}.