Kategorie

Wywołanie automatyzacji z przycisku – Lista zdarzeń własnych

Wywołanie automatyzacji z przycisku pozwala na utworzenie dowolnego procesu składającego się z dostępnych akcji automatycznych. Za pomocą przycisku, wyświetlanego w edycji zamówienia możemy jednym kliknięciem wystawić fakturę, wystawić list przewozowy, wydrukować fakturę oraz list przewozowy i zmienić status zamówienia.

Konfiguracja przykładowego scenariusza komplementacji zamówienia

Scenariusz opisany poniżej pozwoli nam jednym kliknięciem przycisk, zmienić status zamówienia z “Zaksięgowana wpłata na koncie” na “Gotowe do odbioru”, wystawić i wydrukować fakturę w Wfirma.pl, utworzyć i wydrukować etykietę UPS.

 1.  Utworzenie zdarzenia Przycisk automatyzacji w zamówieniu.
  Uzupełniamy nazwę naszego zdarzenia ( wpisana w tym polu nazwa, będzie wyświetlana na przycisku w karcie zamówienia) oraz wybieramy zdarzenie Przycisk automatyzacji w zamówieniu. W polu “Wykonaj akcje bez dodawania do kolejki zaznaczamy Tak. Następnie wybieramy akcję Zmień status zamówienia i definiujemy docelową zmianę statusu, w naszym scenariuszu Gotowe do odbioru” Ostatnia rzecz to zaznaczenie checkbox ze statusem, dla którego akcja automatyczna w momencie jej uruchomienia ma się wykonać (Zaksięgowana wpłata na koncie). Zapisujemy.
  Po zapisaniu zmian wracamy do automatyzacji zadań. Możemy zaobserwować, że na liście zdarzeń znajduje się nasze nowo dodane zdarzenie o nazwę Komplementacja zamówienia. Teraz naszym zadaniem będzie dodawanie kolejnych zadań do naszego zdarzenia. W tym celu klikamy w przycisk Dodaj zadanie w zdarzeniu.
 2. Dodanie zadania  Wystawienia faktury w Wfirma.pl
  Wybieramy zdarzenie Zmieniono status zamówienia oraz zaznaczamy checkbox, dla jakiego statusu zdarzenie ma się uruchomić – Gotowe do odbioru. Wybieramy akcje Wystaw dokument sprzedaży w wFirma.pl i ustawiamy typ wystawionego dokumentu – faktura VAT. Zapisujemy, wracamy do automatyzacji zadań i ponownie dodajemy nowe zadanie w zdarzeniu.
 3. Dodanie zadania Wydrukuj dokument sprzedaży wFirma.pl w PrintNode
  Do poprawnego wywołania akcji potrzebne będzie poprawne skonfigurowanie integracji PrintNode – https://www.selly.pl/baza-wiedzy/integracje/integracja-z-printnode/Wybieramy zdarzenie Utworzono fakturę w wFirma.pl, następnie wybieramy akcje
  Wydrukuj dokument sprzedaży z wFrima.pl w PrintNode

 4. Dodanie zadania Utwórz etykiete UPS
  Wybieramy zdarzenie Zmieniono status zamówienia oraz zaznaczamy checkboxem, dla jakiego statusu zdarzenie ma się uruchomić – Gotowe do odbioru. Następnie wybieramy akcje Utwórz etykietę UPS oraz definiujemy dodatkowe ustawienia akcji w zależności od własnych preferencji. Zapisujemy, wracamy do automatyzacji zadań i ponownie dodajemy nowe zadanie w zdarzeniu.
 5. Dodanie zadania Wydrukuj dokument przewozowy UPS w PrintNode
  Do poprawnego wywołania akcji potrzebne będzie poprawne skonfigurowanie integracji PrinNode – https://www.selly.pl/baza-wiedzy/integracje/integracja-z-printnode/Wybieramy zdarzenie Utworzono etykietę UPS oraz wybieramy akcję Wydrukuj dokument przewozowy UPS w PrintNode. Zapisujemy i przechodzimy do automatyzacji zadań.
  W automatyzacjach zadań widzimy nasze kompletne zdarzenie, pozostaje nam nic innego jak przetestować sekwencje zdarzeń.
 6. Przechodzimy do edycji zamówienia, w którym to wywołujemy naszą akcję przyciskiem Komplementacja zamówienia Automatyzacja została poprawnie wywołana. Status zamówienia został zmieniony z “Zaksięgowana wpłata na koncie” na “Gotowe do odbioru”, wystawiona została i wydrukowana faktura w wFirma.pl oraz utworzyła się i wydrukowała etykieta UPS.

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539

Dział sprzedaży: oferta@selly.pl

tel: +48 533 033 933