Kategorie

Uruchomienie dodatkowych walut w sklepie

W sklepach internetowych możesz automatycznie przeliczać główną walutę (przeważnie PLN) na inne wg różnych ustawień definiowanych w panelu sklepu.

Przejdź do panelu administracyjnego w menu wybierz KONFIGURACJA / ustawienia regionalne.
W kolumnie „Wyświetlaj wybór waluty” włączamy waluty, które mają być dostępne w sklepie. Dzięki temu w nagłówku sklepu pojawi się widzęt z wyborem walut, które automatyczne będą przeliczane z waluty głównej.

waluty

 

W kolumnie „Wzór lub wartość” znajdują się dane stosowane do obliczania kursu waluty w sklepie.

Wprowadź literę „x” w polu, aby przeliczać cenę ze złotówek na np. euro wg średniego kursu NBP.
Kurs jest codziennie aktualizowany w systemie, a ostatnia aktualizacja widnieje w kolumnie data modyfikacji.

Możesz wyłączyć aktualizacje automatyczną i wprowadzić własny sztywny kurs wpisując konkretną wartość.

Możesz do automatycznego kursu dodać wartość stałą np. 0.5 aby nie być stratnym na kursie wymiany, a wzór będzie się przedstawiał tak: x+0.5.