Zautomatyzowane i indywidualne integracje
z dowolnymi hurtowniami

Specjalizujemy się w indywidulanych integracjach z hurtowniami. W planie abonamentowym Selly Premium platforma sklepów Selly umożliwia indywidualne integracje ofert z DOSŁOWNIE KAŻDYM dostawcą produktów, który udostępnia ofertę w postaci plików XML lub CSV o dowolnej strukturze. Poproś swojego dostawcę produktów o dostęp do plików XML lub CSV, a Selly zintegruje Cię z nim tworząc zautomatyzowany proces dodawania i aktualizowania bazy produktów wg ustalonych zasad. 

Indywidualne integracje produktów z plików XML i CSV

Jeśli potrzebujesz indywidualnego podejścia do tworzonych integracji, zapewniamy wykonanie nawet nietypowych ustwień dla Twoich importów baz produktów z wielu hurtowni.

Funkcjonalność integracji:

 • Definiowanie dowolnej ilości dostawców plików: określanie dla każdego dostawcy ogólnej marży doliczanej do cen z pliku, definiowanie rodzaju aktualizowanych danych przy ręcznym wywołaniu importu.
 • Automatyczne mapowanie kategorii pliku dostawcy do domyślnej kategorii sklepu. Edycja mapowania kategorii dostawcy z przypisaniem do kategorii sklepu i ustaleniem opcjonalnej marży dla każdej kategorii osobno.
importer
 • Mapowanie producentów, jeśli w pliku dostawcy nazwy te nie są zbieżne z nazwami producentów zdefiniowanych w sklepie (np. przyporządkowanie nazwy HP do producenta Hewlett-Packard).
 • Opcjonalne mapowanie marż dla wybranych producentów jako nadrzędne ustawienie do marży ogólnej lub zdefiniowanej w kategoriach.
 • Automatyczne uruchamianie importu o określonej porze z określonym zakresem aktualizowanych danych.
 • Dostęp do raportów z wykonanych importów: kto wykonał, data wykonania, zakres aktualizacji danych, rozmiar pliku, czas trwania importu, ilość produktów zaimportowanych, ilość produktów niezaimportowanych z powodu braku przyporządkowania do kategorii, ilość błędnych produktów.
 • Opcjonalne ręczne uruchamianie importu ze wskazaniem zakresu aktualizacji: nazwa produktu, cena, kategoria, producent, opis, zdjęcie, dostępność (istnieje ograniczenie ręcznego wywołania dla importów kończących działanie do 20minut, duże importy wywoływane są jedynie wg harmonogramu serwera).
 • Opcjonalny dostęp do plików raportów z wykonanych importów z opisanymi błędami, np: informacje o braku mapowania kategorii, błędnym zdjęciu.

Proces wykonania integracji składa się z kilku etapów:

 • przekazanie do obsługi platformy linku do pliku XML lub CSC z ofertą hurtowni
 • analiza pliku z ofertą udostępnioną przez dystrybutora, ewentualne dodatkowe uzgodnienia
 • uiszczenie opłaty jednorazowej za wdrożenie importu (koszt uzgadniany indywidualnie, od 1200zł netto)
 • zdefiniowanie mapowania kategorii sklepu do kategorii w pliku dostawcy
 • budowa mechanizmów importu oferty z pliku (do kilku dni)
 • zdefiniowanie sposobu przeliczania cen udostępnionych w pliku na ceny w sklepie
 • wykonanie pierwszego importu wywoływane z poziomu panelu administracyjnego (później dostępne w awaryjnych sytuacjach)
 • po odbiorze integracji zdefiniowanie harmonogramu automatycznych importów, maksymalna częstotliwość co 3 godziny, maksymalnie 5x dziennie.

 

Zakres podstawowych prac przy integracji:

 • Stworzenie mechanizmów importujących produkty do bazy z możliwością automatycznego zakładania kategorii/podkategorii lub z opcją ręcznego mapowania kategorii importer->sklep.
 • Import danych: nazwa produktu, kod produktu (unikalny kod dostawcy), zdjęcia (automatyczne utworzenie potrzebnych rozmiarów zdjęć), opis krótki, opis długi, cena (netto lub brutto), stawka VAT, ilość sztuk, jednostka miary, waga, warianty produktu
 • Automatyczne nadawanie nazw htaccess dla adresów stron produktów.
 • Domyślny mechanizm uaktualniania produktów w zakresie cen i dostępności (wyświetlanie, ilość sztuk w magazynie).

Do opcjonalnych prac indywidualnie uzgadnianych i wycenianych należą np: automatyczne tworzenie zaawansowanych opisów i filtrów produktów, nietypowe czasy i ilości synchronizacji, inne dodatkowe prace poza właściwym importem produktów.

Integracja z ofertą ponad 360 hurtowni internetowych

Narzędzie a2c.online to prosty sposób naa2c aktualizację sklepów internetowych z cenników w różnych formatach od wielu hurtowni.

W każdym planie abonamentowym możesz wykorzystać zewnętrzne narzędzie A2C online do importu danych z różnych hurtowni.

a2c.online to usługa która pozwala na aktualizację sklepów internetowych na podstawie cenników udostępnianych przez inne firmy. Usługa działa w chmurze nie wymaga działąjącego komputera. Integracji z a2c.online możesz dokonać w każdym planie abonamentowym. Ważne jest spełnienie jednego warunku: domena docelowa musi być podłączona pod sklep w celu instalacji webserwisu pośredniczącego w wymianie danych między a2c.online a sklepem.

Aktywacja usługi, szczegółowy jej opis oraz cennik znajduje się na stronie: https://a2c.online

Pełna lista funkcjonalności sklepu »