Integracja Allegro

Oprogramowanie sklepu Selly pozwala wystawiać produkty do serwisu Allegro.pl bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego. Udostępnione funkcje pozwalają także pobierać automatycznie zamówienia z Allegro do panelu sklepu w celu dalszej obsługi sprzedaży.

 

Główne zalety modułu integracji z Allegro:

 • Masowe wystawianie aukcji – całymi kategoriami dla oszczędności czasu.
 • Obsługa nowych zasad opisów produktów przez wizualny edytor.
 • Tworzenie szablonów do nowych opisów, np. stały nagłówek i stopka.
 • Automatyczne pobieranie zamówień z Allegro do panelu sklepu.
 • Automatyczne akutalizacje cen i ilości na aukcjach trwających.
 • Automatyczne zamykanie aukcji z produktami, które wyczerpały się w sklepie.
 • Obsługa wielu kont Allegro jednocześnie.
 • Obsługa wielu cenników dostaw.
 • Szczegółowy dziennik zdarzeń przechowujący informacje o zmianach w aukcjach.

 

Uruchomienie integracji z Allegro:

1. Zaloguj się w serwisie Allegro:
a) uzupełnij w menu MOJA SPRZEDAŻ sekcje: Informacje o gwarancjach, Warunki reklamacji, Warunki zwrotów i Ustawienia dostawy (cenniki dostaw).

b) Wygeneruj w menu MOJE KONTO / Hasła dla aplikacji indywidualne hasło dla Twojego loginu, które użyjesz do zapisania w panelu sklepu:

Po kliknięciu w przycisk WYGENERUJ HASŁO wyświetli się w oknie hasło – zapisz je sobie, będzie potrzebne w punkcie nr. 4 tej instrukcji:

2. Na stronie https://apps.developer.allegro.pl po zalogowaniu się loginem i hasłem jak w Allegro należy kliknąć ZAREJESTRUJ NOWĄ APLIKACJĘ. W formularzu należy podać własną nazwę aplikacji i adres URI przekierowania, który odczytasz w panelu administracyjnym sklepu w menu KONFIGURACJA -> Konfiguracja Allegro w zakładce REST API. Jest to adres formatu: https://demo.selly.pl/adm/allegroCallback.php

 

Po zapisaniu formularza można będzie odczytać klucz WebAPI (jednocześnie to numer Client ID oraz API Key) oraz klucz Client Secret. Dane te są potrzebne do wpisania w dalszych krokach w panelu administracyjnym sklepu.

3. Klucz WebAPI należy wpisać w panelu administracyjnym w menu KONFIGURACJA -> Konfiguracja Allegro do pola „Klucz webAPI”. Na powyższej stronie należy także skonfigurować podstawowe ogólne ustawienia aukcji.

4. W zakładce „Logowanie i synchronizacja” zapisujemy login i hasło wygenerowane w punkcie 1.b). Zapisane dane przechowywane będą w postaci zaszyfrowanej na serwerze.

 

5. W zakładce „REST API” należy uzupełnić formularz danymi odczytanymi w punkcie 1 ze strony https://apps.developer.allegro.pl. Po zapisaniu danych na tej samej stronie na dole w sekcji „Autoryzacja użytkowników” należy kliknąć button AUTORYZACJA.

 

6. Należy także skonfigurować pozostałe zakładki z menu KONFIGURACJA ALLEGRO:
– Mapowanie form dostawy – wybrane formy dostaw w allegro zostaną w pobranych zamówieniach przypisane do wskazanych form dostaw sklepu
– Przyporządkowania kategorii – należy zmapować kategorie sklepu do najgłębszego poziomu kategorii w Allegro
– Formularze kategorii – zdefiniowanie wspólnych cech produktów dla masowego wystawiania aukcji.

7. Wystawianie aukcji odbywa się na kilka sposobów:
– w edycji produktu z zakładki „AUKCJE” klikając w button „Wystaw na Allegro”
– z list produktów klikając na link „Wystaw na Allegro”
– masowo z menu  SPRZEDAŻ -> Aukcje w serwisie Allegro -> zakładka: „Masowe wystawianie aukcji”
– ponowne wystawienia można też realizować z poziomu menu  SPRZEDAŻ -> Aukcje w serwisie Allegro linkami „Wystaw podobną aukcję” czy „Kolejna aukcja tego przedmiotu”.

Przy pierwszym wystawieniu produktów należy zalogować się do serwisu Allegro. Po sprawdzeniu wszystkich danych w formularzu szczególnie wymaganych danych oznaczonych czerwoną gwiazdką, klikamy przycisk „ZAPISZ„, aby wystawić aukcję.

8. Pobieranie zamówień z Allegro realizujemy na dwa sposoby:
– automatycznie (zalecane): po włączeniu automatycznych synchronizacji w menu KONFIGURACJA > Konfiguracja Allegro -> Logowanie i synchronizacja przez ustawienia checkboxów w sekcji „Parametry synchronizacji”. System samodzielnie będzie pobieral zamówienia i synchronizował wybrane opcje.

– ręcznie poprzez menu  Sprzedaż -> Aukcje w serwisie Allegro przyciskiem „Synchronizuj Aukcje” (przycisk pojawi się jeśli będą wyłączone automatyczne synchronizacje). Aukcje z ofertami kupna zostaną pobrane do panelu sklepu jako nowe zamówienia (ważne: produkty w sklepie muszą być dostępne i wyświetlane).

9. Szablon aukcji w nowych zasad opisu produktów można edytować:
– każdorazowo podczas wystawiania pojedynczej aukcji w sekcji „Nowy opis oferty” przez dostępny czytelny edytor z możliwymi elementami do wstawienia
– w edycji produktów w zakładce „AUKCJE” – definiowany jest stały opis przez dostępny edytor
– w menu KONFIGURACJA > Konfiguracja Allegro -> SZABLONY AUKCJI – definiowanie szablonów ogólnych otaczających właściwy opis aukcji, np. graficzny/tekstowy nagłowek i stopka. Można tworzyć dowolną ilość szablonów.

10. Ponowne wystawienie zakończonych aukcji można masowo wywołać na liście aukcji zakończonych (ustawiony filtr Status aukcji: aukcje zakończone). Aukcje mogą także samodzielnie się wznawiać jeśli zostanie zaznaczona opcja: Wystaw ponownie po zakończeniu aukcji.

 

Integracja sklepu z Allegro – główne funkcje:

 • Wystawianie przedmiotów na aukcję:
  • definiowanie aukcji po kliknięciu na link z poziomu listy produktów
  • możliwość zmiany danych produktu pobranych z bazy sklepu
  • wybór zdjęć produktu dla aukcji
  • formularze dodatkowych opcji specyficznych dla kategorii Allegro
  • definiowanie cen na aukcjach z podpowiedzią ceny w sklepie
  • możliwość zdefiniowania dodatkowego lub osobnego opisu produktu tylko dla aukcji
  • pobieranie ilości sztuk produktów dostępnych na magazynie (jeśli zdefiniowano)
  • automatyczne wypełnianie ustawień zdefiniowanych w konfiguracji ogólnej
  • masowe ponowne wystawianie aukcji zakończonych z opcjami aktualizacji cen oraz usuwania z bazy archiwalnych aukcji, na
   podstawie których wystawiono nową aukcję
 • Pobieranie zamówień do sklepu z aukcji:
  • tworzenie nowych zamówień z trwających aukcji ze złożoną ofertą przez KUP TERAZ
  • tworzenie nowych zamówień z zakończonych licytacji lub z aukcji KUP TERAZ
  • zapis w zamówieniu szczegółów zakupu w Allegro
  • tworzenie nowego konta Klienta, jeśli adres e-mail nie został rozpoznany w bazie sklepu
  • przypisywanie zamówień do istniejących Klientów
  • szybki dostęp do pobierania zamówień z aukcji jednym kliknięciem
 • Lista wystawionych aukcji:
  • wyświetlanie listy przedmiotów wystawionych na aukcję
  • synchronizacja listy przedmiotów z aukcjami Allegro
  • szczegółowy podgląd danych w aukcji
  • wznawianie zakończonych aukcji
  • wystawianie podobnych aukcji
 • Moduł konfiguracji ogólnej:
  • domyślny czas trwania aukcji i ilości sztuk (jeśli nie zdefiniowano przy produkcie)
  • ustawienia lokalizacji sprzedającego
  • ustawienia płatnych opcji dodatkowych aukcji
  • definicje parametrów transportu
  • definicje form płatności, numerów rachunków bankowych
  • definicja cennika transportu
 • Mapowanie kategorii Allegro do kategorii sklepu:
  • wybór podkategorii Allegro i przypisanie jej do kategorii sklepu
  • opcjonalny wybór podkategorii Allegro dla serwisu testowego Allegro
  • automatyczne uzupełnianie kategorii przy wystawianiu produktów na aukcje
 • Pozostałe funkcje:
  • zapis danych dostępowych do kont Allegro w panelu (loginy i hasła przechowywane w zaszyfrowanej formie)
  • łatwe przełączanie się na zdefinowane wcześniej konta Allegro
  • jednoczesne pobieranie zamówień i synchronizacje aukcji jednym kliknięciem z wielu konta Allegro
  • listowanie produktów wystawionych lub nie wystawionych na aukcjach Allegro oraz listowanie produktów z zakończonych aukcji
  • zapis informacji przy zamówieniach o loginie Klienta z Allegro w celu łatwego zidentyfikowania wpłaty
  • wyszukiwarka Klientów rozbudowana o przeszukiwanie po loginach Allegro
  • aktualizacje ceny Kup Teraz na podstawie aktualnych cen w sklepie
  • aktualizacje ilości wystawionych przedmiotów na podstawie aktualnych ilości produktów w sklepie
  • zamykanie aukcji z produktami niewyświetlanymi w sklepie lub ze stanem zero w magazynie, których sprzedaż jest niedozwolona