Kategorie

Opisy zaawansowane i filtry

Sklepy internetowe na platformie Selly.pl posiadają bardzo duże możliwości tworzenia usystematyzowanych opisów technicznych i na ich podstawie różnych typów filtrów produktów w kategoriach.

Kolejne etapy przygotowania opisów i filtrów w panelu administracyjnym sklepu przedstawimy na przykładzie sklepu demonstracyjnego:

Przykładowy opis zaawansowany:

Zrzut ekranu - Robić

 

 

Przykładowy zestaw filtrów w kategorii:

Projekt produktu - Produkt

 

 


KROK 1Przygotowanie opisu

 1. Menu ASORTYMENT / Elementy opisów zaawansowanych
  W tej sekcji przygotowujemy dane do późniejszego korzystania.

  • zakładka Słowniki i wartości: https://demo.selly.pl/adm/?a=slowniki
   Definiujemy parametry produktów, np: kolory, pojemności, wagi, rozmiary. Nie musimy definiować wszystkich wartości słowników od razu, będzie można je później rozbudowywać podczas dodawania ich w edycji produktów.
  • zakładka Grupy opisów: https://demo.selly.pl/adm/?a=grupyCech
   Definiujemy sekcje grupujące podobne parametry opisów, np: grupa wymiarów i cech fizycznych, grupa opisująca funkcje produktów.
  • zakładka Cechy produktów: https://demo.selly.pl/adm/?a=wzorceCech
   Tworzymy schemat opisu produktów, na podstawie którego później powstaną dane techniczne z dopisanymi wartościami.
 2. Menu ASORTYMENT / KATEGORIE
  • zakładka Definicja szablonu opisu produktów
   https://demo.selly.pl/adm/?a=kategorie.edycjaCechProduktow&kategoria_id=3
   W tej zakładce przypisujemy jakimi cechami będziemy opisywać produkty w tej podkategorii. Klikając dwukrotnie myszką wybrane elementy z prawej strony przeniosą się do głównej tabeli po lewej stronie.
   Zrzut ekranu - Inteligentne przechwytywanie zrzutów ekranu
 3. Menu ASORTYMENT / PRODUKTY
  • zakładka Opis zaawansowany
   https://demo.selly.pl/adm/?a=produkty.produktCechy&produkt=1002
   W tym miejscu przypisujemy konkretne wartości do stworzonego schematu opisu.
   Zrzut ekranu - Inteligentne przechwytywanie zrzutów ekranu

KROK 2 Włączenie filtrowania – dostępne dwa sposoby

 1. Każda podkategoria posiada własny zestaw filtrów.
  Przechodzimy do menu ASORTYMENT / KATEGORIE

  • zakładka Definicja szablonu opisu produktów
   https://demo.selly.pl/adm/?a=kategorie.edycjaCechProduktow&kategoria_id=3
   W kolumnie Filtr/Typ zaznaczamy pole checkbox przy danych, które chcemy używać do filtrowania:
   Strona internetowa - Linia Obok zaznaczonego checkboxa wybieramy sposób prezentacji filtrowania na listach produktów:
   – słownik -> lista rozwijana z wartościami
   – wartość -> pole tekstowe do wpisania wartości
   – zakres -> pole liczbowe.
 2. We wszystkich kategoriach filtrowanie wg tych samych słowników (np. kolorów, rozmiarów) o ile w danej kategorii występują.
  Przechodzimy do menu  ASORTYMENT / Elementy opisów zaawansowanych

  • zakładka Słowniki i wartości: https://demo.selly.pl/adm/?a=slowniki
   a) włączamy opcję „Włącz lub wyłącz filtrowanie wg wartości słowników dla produktów wyświetlanych wg kategorii w sklepach”
   b) w edycji poszczególnych słowników ustawiamy pole „Pozycja filtra” na wartość większą od zera wpisując liczbę wg potrzebnej kolejności występowania filtrów.
   Projekt produktu - Zrzut ekranu

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539
E-mail: info@selly.pl

tel: +48 533 033 933