Kategorie

Czy mogę dodać produkt do wielu kategorii?

Oprogramowanie sklepu umożliwia przyporządkowanie jednego produktu jak i zestawu produktów do wielu kategorii.

Włączenie tej opcji odbywa się w menu KONFIGURACJA / Konfiguracja podstawowa w sekcji „Wartości standardowe, minimalne i maksymalne” – ustawienie:

  • Czy włączone kategorie dodatkowe dla produktów?: TAK

 Linia

 

Po włączeniu tej opcji uwidocznione zostanie w edycji produktu pole:

  • Kategorie dodatkowe

 Zrzut ekranu

Przy włączonej opcji produktów w wielu kategoriach automatycznie włącza się cache’owanie menu kategorii z interwałem odświeżania co 1 godzinę.

 

Innymi opcjami na umieszczenie produktu w innym listigu jest:

  • utworzenie kopii produktu w innej kategorii,
  • zdefiniowanie w innej kategorii zestawu produktów składającego się z jednego produktu (taki zestaw będzie miał automatycznie aktualizowaną dostępność i cenę)
  • wykorzystanie modułu tagów, dzięki któremu w lewym menu pod spisem kategorii sklepowych mogą powstać dodatkowe listy produktów wg cech przyporządkowanych w tym module. Przykład takiego wdrożenia jest na stronie https://demo.selly.pl (pod menu z lewej stronie)
  • tworzenie bardziej ogólnych kategorii i w ramach tej kategorii tworzenie filtrowania produktów na podstawie dostępnego modułu opisów zaawansowanych.

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539
E-mail: info@selly.pl

tel: +48 533 033 933