Uruchomienie sprzedaży hurtowej

Prowadząc sklep detaliczny na oprogramowaniu Selly możesz uzupełnić przychody o sprzedaż hurtową. Stworzone narzędzia pozwolą w prosty sposób zarządzać upustami dla Klientów hurtowych lub przydzielać premie w zależności od obrotów lub ilości dokonanych zamówień w ustalonym czasie.


Edycja produktów z poziomami cen hurtowych

W celu nadania indywidualnych cen hurtowych edytujemy produkt w menu ASORTYMENT / PRODUKTY. W danych podstawowych produktu w sekcji Sprzedaż hurtowa: definiujemy Indywidualne poziomy cen: możemy nadać trzy poziomy cen. Nadane tu wartości są nadrzędne wobec poziomów grupy rabatowej którą możemy  przypisać do danego produktu.

 

Przypisanie produktu do  grupy rabatowej pozwala łatwiej zarządzać poziomami cen wielu produktów jednocześnie. Odbywa się to przez wybraniu odpowiedniej grupy rabatowej z listy rozwijanej w polu Grupa rabatowa. Grupy rabatowe definiujemy w menu ASORTYMENT / Grupy cenowe-rabatowe. Aby w danym produkcie obowiązywały wartości grupy rabatowej należy w edycji produktu w polu Indywidualne poziomy cen hurtowych (poziom 1/2/3), pola wartości pozostawić puste.

Przypisywanie klientów do poziomów rabatowych.

Przypisanie klientów do sprzedaży hurtowej odbywa się poprzez panel administracyjny  SPRZEDAŻ / Klienci. Edytujemy dane klienta w celu przypisania mu indywidualnego poziomu rabatu. W sekcji Przypisanie Klienta do systemu rabatów: mamy możliwość wyboru jednej z kilku opcji:

  • Klient bez rabatów ( domyślne ustawienia dla wszystkich nowych klientów )
  • Klient z rabatami: poziom 1
  • Klient z rabatami: poziom 2
  • Klient z rabatami: poziom 3
  • Indywidualny rabat  % na wszystkie zamówienia (ustawienie tego rabatu działa nadrzędnie od powyższych opcji).