Kontakt • Dane firmy
  Selly Sp. z o.o.
  ul. Długa 17 Królikowice
  PL 55-040 Kobierzyce

  NIP: 8961565693
  REGON: 367683150
  KRS: 0000684539
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS

  Numer rachunku bankowego:
  Alior Bank 98 2490 0005 0000 4520 3949 8207

  Zobacz szczegóły zmian »
 • Dane firmy obowiązujące do 30.09.2017:
  Selly Shop Mariusz Połowczuk
  ul. Długa 17 Królikowice, PL 55-040 Kobierzyce
  NIP: 887-137-27-43, REGON: 891531049.
 • Adres korespondencyjny:
  Selly.pl
  skr. poczt. 1
  55-040 Kobierzyce