Aktualizacje sierpień 2022

Ilość wyświetleń artykułu: 136

Czas czytania: 4 minuty

Selly - Aktualizacje Wrzesień 2022

Każdy miesiąc to dla nas dużo pracy w zakresie udoskonaleń oprogramowania. Cały zespół pracuje nad tym, by analizować wszystkie przesyłane przez Was pomysły, a następnie wdrażać je stopniowo w zakres funkcjonalności. Ponad 10 lat ciągłych aktualizacji w cenie miesięcznego abonamentu to dla każdego, kto decyduje się na sprzedaż z naszą platformą, ogromna wartość dodana.

Rozszerzony formularz rejestracji klienta

Dodany został nowy moduł Sprzedaż/Rozszerzony formularz rejestracji umożliwiający dodanie własnych pól do standardowego formularza rejestracji klienta w sklepie. Do formularza możemy dodać dowolną ilość pól, możemy określić czy pola będą wymagane do poprawnej rejestracji, czy będą to pola input (pole tekstowe) lub select (pole wyboru) oraz możemy ustalić kolejność tych pól w formularzu rejestracji.

Przykład:

Do formularza rejestracji dodamy pole input z zapytaniem o wiek klienta oraz pole select z zapytaniem, jakie są zainteresowania klienta.

1. Pole input z zapytaniem o wiek klienta.

Przechodzimy do modułu Sprzedaż/Rozszerzony formularz rejestracji i klikamy przycisk “Nowe pytanie”.

Po kliknięciu we wcześniej wymieniony przycisk przejdziemy do konfiguracji nowego pytania w formularzu rejestracyjnym, gdzie ustalimy treść pytania, rodzaj pola, status, kolejność w formularzu oraz to czy odpowiedź na to pytanie będzie wymagana.

Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk dodaj pytanie co spowoduje, że pojawi się one w naszym formularzu. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu nowe pytanie, zostało dodane do formularza i aby pomyślnie przejść rejestracje, wymagana jest odpowiedź.

2.Pole select z zainteresowaniami klienta.

W tym przypadku schemat dodania nowego zapytania jest taki sam jak w punkcie pierwszym, natomiast zmienimy treść pytania oraz rodzaj pola. Przy wyborze rodzaju pola select, w polu odpowiedzi należy wpisać te, które mają być dostępne do wyboru przez klienta w formularzu rejestracji i po wpisaniu nacisnąć klawisz enter lub kliknąć we wpisaną odpowiedź.

W naszym formularzu pojawi się nowe pole select z rozwijaną listą odpowiedzi.

Rozbudowa modułu automatyzacji o nowe możliwości webhooków

W module automatyzacji dodaliśmy nowe możliwości utworzenia webhooków wykorzystywanych do przesyłania danych ze sklepu na serwer zewnętrzny.

  • Nowa rejestracja klienta
  • Nowe logowanie klienta

Ta opcja umożliwia nam przesłanie danych dotyczących nowo zarejestrowanego klienta na serwer wewnętrzny. W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj zdarzenia, następnie rodzaj akcji, która ma zostać wywołana, a na koniec należy wypełnić zaznaczone pola, aby dane zostały poprawnie przesłane.

  • Możliwość definiowania pól zamówienia, które mają zawierać webhooki

Nowa oferta usług polecanego partnera-firmy ICEA

We współpracy z firmą ICEA, przygotowaliśmy dla naszych klientów specjalną ofertę obejmującą pomoc w zakresie SEO, SXO, Google Ads. Cała oferta znajduje się w panelu administracyjnym sklepu w module Konto/Usługi partnerów. 

*Kliknięcie przycisku “Zobacz” nie jest w żaden sposób wiążące i nie generuje żadnych opłat.

Dodanie możliwości definiowania pola “Minimalna ilość zamówienia” w multisklepach.

Edycja produktu w zakładce Sklepy dodatkowe została rozbudowana o pole “Minimalna ilość zamówienia”, która pozwala określić minimalną ilość sztuk produktu możliwą do zamówienia przez klienta. Wpisanie w to pole np. cyfry 3, spowoduje, że klient dokonujący zakupu w naszym sklepie dodatkowym, będzie mógł zamówić minimum 3 sztuki produktu.

 

Dodanie sortowania według daty wpisania aukcji na Allegro

W module Aukcje/Aukcje Allegro dodaliśmy możliwość sortowania aukcji po dacie wpisania jej na Allegro.

Aktualizacja dokumentacji WebService ROHLIG SUUS LOGISTIC

Zmianie uległa dokumentacja WebService. Aktualizacji uległa sekcja dotycząca ubezpieczeń przesyłek dodane zostały dodatkowe parametry dla ubezpieczenia przesyłek

Rozbudowa integratora o znaczniki blokad aktualizacji

Rozbudowaliśmy Integrator o dodatkowe znaczniki umożliwiające włączenie blokady aktualizacji danych produktów podczas importu.

Dodatkowe pola powiązania:

*Do poprawnego działania tej funkcjonalności zalecamy użycie wartości 0|1 w kolumnach

  • Ustawienie blokady aktualizacji: ceny – powiązanie tego pola powoduje włączenie blokady aktualizacji ceny brutto produktu.
  • Ustawienie blokady aktualizacji: liczba produktów – powiązanie tego pola powoduje włączenie blokady aktualizacji liczby produktów dostępnych na magazynie.
  • Ustawienie blokady aktualizacji: wyświetlanie – powiązanie tego pola powoduje włączenie blokady wyświetlania tego produktu w sklepie.
  • Ustawienie blokady aktualizacji: wszystkie dane – powiązanie tego pola powoduje włączenie blokady dla wszystkich w/w pozycji.

 

Na powyższym przykładzie widać dodatkowe kolumny utworzone w pliku CSV, których wartości w wierszach wynoszą 0 (nie powoduje włączenia wybranej blokady w produkcie lub powoduje wyłączenie blokady jeśli była wcześniej zaznaczona) lub 1 (powoduje włączenie wybranej blokady w produkcie) w efekcie po wykonaniu importu włączy się blokada pola Liczba produktów, natomiast blokada pola Cena brutto nie zostanie włączona, a jeżeli była wcześniej zaznaczona w edycji produktu to zostanie wyłączona.

Załóż sklep internetowy

W Selly możesz bezpłatnie wypróbować oprogramowanie sklepu internetowego przez 14 dni!
Gotowe szaty graficzne, dopasowana funkcjonalność do etapu rozwoju sklepu i nieograniczone możliwości w rozwoju!

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539

Dział sprzedaży: oferta@selly.pl

tel: +48 533 033 933