Aktualizacje marzec 2024

Ilość wyświetleń artykułu: 43

Czas czytania: 8 minut

Każdy kolejny miesiąc wymaga od nas znacznego nakładu pracy, szczególnie w kontekście doskonalenia naszego oprogramowania. Cały nasz zespół skupia się na analizie propozycji przekazywanych przez Państwa, a następnie stopniowym ich wdrażaniu w ramach rozbudowy funkcjonalności. Dostępność ciągłych aktualizacji w ramach miesięcznego abonamentu stanowi istotną wartość dodaną dla każdego, kto podejmuje decyzję o korzystaniu z naszej platformy do sprzedaży.

Aktualizacja modułu cookies o Consent Mode v2

Wprowadziliśmy Google Consent Mode v2, dostosowując naszą platformę do wymogów RODO i DMA. Nowa funkcja pozwala na lepsze dostosowanie zgód użytkowników odnośnie personalizacji reklam i śledzenia analitycznego, poprzez wprowadzenie nowych wymaganych  parametrów ad_user_data i ad_personalization. Ta zmiana zwiększa transparentność i daje użytkownikom większą kontrolę nad ich danymi, jednocześnie zapewniając, że nasza platforma jest w pełni zgodna z aktualnymi regulacjami ochrony danych.

Moduł obecnie nie blokuje wywołania  wywołań Google Analytics 4 (GA4) lub Google Tag Manager (GTM). Zamiast tego, domyślnie ustawia zgody na “odrzucone”, co pozwala na szanowanie prywatności użytkowników, jednocześnie nie przerywając zbierania danych analitycznych. Nie jest wymagane podjęcie żadnych dodatkowych działań konfiguracyjnych.

Aktualizacja Google Tag Manager

Zaktualizowaliśmy integracje Google Tag Manager wprowadzając ujednoliconą warstwę danych z Google Analitycs 4. Dzięki tej zmianie, konieczność posiadania oddzielnych integracji dla GA4 i GTM w celu poprawnego działania obu integracji została wyeliminowana. Użytkownicy mogą teraz łatwiej zarządzać tagami i zbierać dane analityczne, korzystając wyłącznie z integracji GTM,

Zmianie uległ parametr konfiguracyjny, usunięte zostało ustawienie rozszerzonego e-commerce (w warstwie danych domyślnie od teraz są przesyłane te parametry). W jego miejsce pojawiła się konfiguracja odpowiedzialna za włączanie / wyłączanie integracji.

Zmiana UX kategorii dodatkowych

Usprawniliśmy zarządzanie kategoriami dodatkowymi w edycji produktu dzięki przeniesieniu kategorii dodatkowych do osobnej zakładki w menu bocznym produktu z możliwością wyszukiwania. Ta optymalizacja ułatwia użytkownikom szybkie odnajdywanie i przypisywanie odpowiednich kategorii dodatkowych do ich produktów, co z kolei przekłada się na lepszą organizację i efektywniejsze zarządzanie asortymentem w sklepie.

Rozbudowa kategorii dodatkowych

W ramach rozbudowy funkcji kategorii dodatkowych zaimplementowaliśmy dwa ważne ulepszenia:

 1. Wyświetlanie produktów w kategoriach wyższego rzędu: Teraz produkty mogą być automatycznie wyświetlane w odpowiednich kategoriach nadrzędnych, bez konieczności ręcznego przypisywania ich do każdej z nich. Podczas dodawania kategorii dodatkowych musimy zaznaczyć checkbox dodaj jednocześnie kategorie nadrzędne
 2. Kopie kategorii dodatkowych przy duplikowaniu produktów: Przy tworzeniu kopii produktów, wszystkie przypisane kategorie dodatkowe są teraz również kopiowane. Oszczędza to czas i zabezpiecza przed pominięciem ważnych kategorii przy duplikowaniu asortymentu.

Powiadomienie mailowe wysyłane do opiekuna klienta w momencie złożenia zamówienia

Aby w pełni wykorzystać nową funkcję powiadomień e-mailowych dla opiekunów klientów w momencie złożenia nowego zamówienia, konieczne są dwa kroki.

 1.  W menu Konfiguracja -> Konfiguracja podstawowa, trzeba zaznaczyć opcję “Czy wysyłać powiadomienie do opiekuna klienta po złożeniu zamówienia” na ‘tak’. Opcja znajduję się na samym dole strony.
 2. Należy przypisać opiekuna do każdego klienta w panelu edycji klienta. Dzięki temu po złożeniu zamówienia przez klienta, przypisany opiekun otrzyma automatycznie powiadomienie e-mailowe, co umożliwia lepszą organizację pracy i szybką reakcję na potrzeby klienta.

Usunięcie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zdecydowaliśmy się usunąć checkbox dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych z formularza rejestracji i koszyka. Zmiana ta nastąpiła po konsultacji prawnej i ma na celu zapewnienie zgodności z aktualnymi wytycznymi ochrony danych osobowych. Usunięcie tej klauzuli upraszcza proces zakupowy oraz rejestracji, jednocześnie utrzymując wysoki standard ochrony prywatności naszych użytkowników.

Nowy moduł przekierowań

Stworzyliśmy nowy moduł przekierowań, który oferuje użytkownikom zaawansowane możliwości zarządzania przekierowaniami na ich stronach. Funkcjonalności modułu:

 1. Lista przekierowań: Użytkownicy mogą przeglądać, dodawać i wyszukiwać aktywne przekierowania. Limit przekierowań to 10000.
 2. Grupy przekierowań: Możliwość tworzenia grup przekierowań, takich jak grupy dla produktów czy kategorii, pozwala na lepszą organizację. W każdej grupie dostępna jest lista przekierowań, z opcjami sprawdzenia, usunięcia przekierowań lub całej grupy.
 3. Import przekierowań CSV: Umożliwia importowanie przekierowań w formacie CSV, co jest wygodnym rozwiązaniem dla masowego dodawania. Znacznie upraszczając zarządzanie nimi na większą skalę.

 

Ta aktualizacja znacznie ułatwia zarządzanie przekierowaniami, czyniąc naszą platformę bardziej elastyczną i przyjazną dla użytkownika.

Aktualizacja funkcji wykluczających się form dostaw

Aktualizacja dotyczy opcji “Czy dopuszczać wykluczające się formy dostaw w koszyku?”. Zmieniona została możliwości konfiguracyjna, umożliwiając określenie zachowania systemu w przypadku wykluczających się form dostawy. Opcja znajduje się w konfiguracji podstawowej.

 • 0 – Blokada sprzedaży produktów z wykluczającymi się formami dostaw (ustawienie domyślne).
 • 1 – Wybór najdroższej formy dostawy.
 • 2 – Wybór najtańszej formy dostawy.
 • 3 – Wybór najtańszej, niezerowej formy dostawy, o ile taka istnieje.

To ulepszenie daje większą kontrolę nad logistyką i kosztami wysyłki, dopasowując je do potrzeb sklepu i preferencji klientów.

Dodanie możliwości wyświetlania kodu EAN na liście produktów

Wprowadziliśmy możliwość wyświetlania kodu EAN na liście produktów w panelu administracyjnym. W Konfiguracja -> Konfiguracja panelu dodana została zmienna, która umożliwia określenie, czy kod EAN ma być pokazywany. Ta nowa funkcja ułatwia zarządzanie i identyfikację produktów, co jest szczególnie przydatne w codziennej pracy sklepu


Dodanie symbolu produktu w edycji zamówienia

Wprowadziliśmy zmienną konfiguracyjną w menu Konfiguracja panelu, która umożliwia włączenie opcji wyświetlania symbolu produktu w edycji zamówienia, bezpośrednio pod nazwą produktu. Ta zmiana pozwala na jeszcze lepszą organizację informacji i ułatwia szybkie identyfikowanie produktów podczas przetwarzania zamówień.


Dodanie możliwość ustawienia kolejności produktów powiązanych

Umożliwiliśmy ustawienie kolejności produktów powiązanych. Aby zmienić sposób wyświetlania tych produktów, należy przejść do menu Konfiguracja -> Konfiguracja wyglądu. Zmiana domyślnego sortowania znajduje się na dole strony. Dostępne opcje sortowania pozwalają na lepszą organizację i prezentację produktów powiązanych zgodnie z preferencjami sklepu.

 

Udostępnienie dodatku produkt jako wariant

Dodatek “produkt jako wariant” jest od teraz dostępny we wszystkich nowych szablonach. Umożliwia łączenie produktów na karcie produktu za pomocą unikalnego kodu powiązania, co pozwala na wyświetlanie różnych wariantów produktu.  Dodaliśmy również pole w edycji produktu Nazwa produktu powiązanego. Szczegółowe instrukcje dostępne są pod adresem: Instrukcja.

 

Rozbudowa modułu subskrypcji o eksport oraz filtry

Rozbudowaliśmy moduł subskrypcji o eksport CSV  umożliwiając łatwe zarządzanie i analizę danych subskrybentów. W pliku CSV znajdą się informacje takie jak numer subskrypcji, status, minimalny okres subskrypcji, adres email, data aktywacji, kod i nazwa produktów w abonamencie, ich liczba, cena oraz całkowita wartość abonamentu. Ponadto, zaktualizowana została lista subskrypcji o filtry pozwalające na segregowanie subskrypcji potwierdzonych, niepotwierdzonych oraz wszystkich.

Na liście subskrypcji dodany został przycisk eksportu CSV.  Możliwość edycji zawartości pliku eksportowego w szablonie I07. Eksport subskrypcji w formacie CSV pozwala na dostosowanie eksportowanych danych do indywidualnych potrzeb użytkownika.


Wdrożenie nowego szablonu Premium 4

Pragniemy zaprezentować nowy szablon Premium 4, idealny dla branży fashion. Czarno-biała estetyka, połączona z nowoczesnym układem, podkreśla elegancję oferty sprzedażowej. Szablon zawiera poziome menu kategorii, bannery promocyjne, wygodnie umiejscowioną wyszukiwarkę oraz zapewnia łatwą nawigację, co znacznie ułatwia dostęp do produktów. Szablon można już zamówić w zakładce Dodatki i usługi -> Gotowe szablony graficzne. ZOBACZ SZABLON

Rozbudowa modułu “Klienci” o dodanie grup klientów

Rozbudowaliśmy moduł “Klienci” o funkcję “Grupy Klientów”, pozwalającą na precyzyjne zarządzanie limitami zamówień dla poszczególnych grup. W edycji grupy można ustawić limit zamówień, podobnie jak to możliwe w edycji danych klienta, z tą różnicą, że indywidualne ustawienia klienta mają priorytet. Klient może być przypisany tylko do jednej grupy. Moduł umożliwia definiowanie limitów na podstawie wartości zamówień w określonym czasie lub do konkretnej daty, co wpływa na możliwość składania zamówień przez klienta.

Automatyzacja wysyłki maila do klientów z limitem zamówienia

Dodaliśmy nową automatyzację: wysyłanie do klientów powiadomień mailowych o pozostałym limicie zakupowym. W ramach codziennego zadania, można teraz wybrać akcję “Wyślij wiadomość e-mail”, z opcją uwzględnienia wybranej grupy klientów. Dostępne jest pole do wpisania treści wiadomości, w której można użyć nowego znacznika przekazującego informacje o pozostałym limicie zakupowym klienta. Limit ten jest obliczany automatycznie podczas wykonania automatyzacji, bazując na ustalonych kryteriach i aktywności zakupowej klienta.

Rozbudowa statusów zamówień o nazwę własną w panelu

W konfiguracji statusów zamówień dodana została nowa kolumna umożliwiająca klientom wpisywanie alternatywnych nazw statusów, które będą widoczne tylko w panelu administracyjnym. To ulepszenie pozwala na lepszą organizację pracy i dostosowanie terminologii do wewnętrznych potrzeb. Zmieniono także nazewnictwo kolumn: “Nazwa statusu” na “Nazwa w sklepie” i “Dodatkowe powiadomienia na e-mail” na “Powiadomienie email”, co ma na celu uproszczenie i ujednolicenie interfejsu.

Rozbudowa Rest API dla Subiekt

 • Dodano dwie kluczowe funkcje: unit_of_measure i unit_of_measure_name, umożliwiające precyzyjne określenie jednostki miary dla produktów. Ta zmiana pozwala na większą elastyczność przy zarządzaniu asortymentem, szczególnie dla produktów wymagających specyficznych jednostek, takich jak metry bieżące czy kilogramy.
 • Aktualizacja API umożliwia teraz wyszukiwanie klientów po adresie e-mail dzięki dodaniu opcjonalnego parametru do metody GET. Ta funkcja usprawnia zarządzanie bazą klientów, umożliwiając szybkie odnajdywanie konkretnych osób na podstawie ich adresu e-mail.

Rozbudowa Rest API

Nowe funkcjonalności API Selly umożliwiają:

 •  Wyszukiwanie produktów po pełnym kodzie importu – import_code 
 •  Używanie sekcji “produkty_meta” do przechowywania i wyszukiwania dowolnych danych związanych z produktem – meta_key i meta_value 
 •  Wyszukiwanie klientów po ID oraz numerze telefonu. – client_id oraz phone

Dodanie wyszukiwarek w panelu

W kluczowych obszarach panelu administracyjnego dodaliśmy wyszukiwarkę. Zmiana pozwala użytkownikom na łatwe znajdowanie i wybieranie potrzebnych opcji bez konieczności przeglądania długich list. Wyszukiwarki dodane w obszarach:

 • Edycja produktu: Generowanie opcji produktów: wybór grupy atrybutów.
 • Edycja produktu: Dodawanie cech produktu.
 • Edycja produktu: Wybór kategorii dodatkowych.
 • Edycja kategorii: Definicja szablonu opisu produktów: wybór grupy cech.
 • Edycja kuponu rabatowego: selekcja kategorii i producentów.

Aktualizacja edycji atrybutów

Do edycji atrybutu dodane zostało pole opisu, analogiczne do tego dostępnego w edycji grupy atrybutów. Opis można wykorzystać przy modyfikacji szablonu karty produktu, zapewniając klientom dodatkowe informacje.

Załóż sklep internetowy

W Selly możesz bezpłatnie wypróbować oprogramowanie sklepu internetowego przez 14 dni!
Gotowe szaty graficzne, dopasowana funkcjonalność do etapu rozwoju sklepu i nieograniczone możliwości w rozwoju!

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539

Dział sprzedaży: oferta@selly.pl

tel: +48 533 033 933