Aktualizacje luty 2024

Ilość wyświetleń artykułu: 43

Czas czytania: 3 minuty

Każdy kolejny miesiąc wymaga od nas znacznego nakładu pracy, szczególnie w kontekście doskonalenia naszego oprogramowania. Cały nasz zespół skupia się na analizie propozycji przekazywanych przez Państwa, a następnie stopniowym ich wdrażaniu w ramach rozbudowy funkcjonalności. Dostępność ciągłych aktualizacji w ramach miesięcznego abonamentu stanowi istotną wartość dodaną dla każdego, kto podejmuje decyzję o korzystaniu z naszej platformy do sprzedaży.

Powiadomienie e-mail o odpowiedzi w zgłoszeniu

Podczas tworzenia nowego zgłoszenia w zakładce Konto / Zgłoszenia, udostępniliśmy możliwość wpisania adresu e-mail, na który będzie wysyłane powiadomienie o każdej udzielonej przez nas odpowiedzi.

Nowe metody API dla Subiekt

Dodaliśmy nowe metody API dla aplikacji Subiekt. Stopniowo planujemy dodawać metody API dla Subiekt, a naszym ostatecznym celem jest integracja z Subiektem za pośrednictwem API

 1. https://www.selly.pl/rest-api/#/Zam%C3%B3wienia%20-%20subiekt – dane subiekt
 2. https://www.selly.pl/rest-api/#/Produkty%20-%20zdj%C4%99cia/0115275d0e120fd5362f98245c50a536 – usuwanie wszystkich zdjęć
 3. https://www.selly.pl/rest-api/#/Produkty/c972aaa638629d8ffa1f3cb923dcec1b – listowanie po EAN i SKU

Rozbudowa modułu automatyzacji – zmiany UX

Wprowadziliśmy znaczące zmiany w module automatyzacji, aby ułatwić jego używanie i konfigurację. W związku ze zmianami uaktualniliśmy również instrukcję: Link do instrukcji

Ogólne zmiany:

Zdarzenia własne (zadania wykonywane z przycisku)

 1. Jeżeli zadania w grupie zdarzenia własnego wykonywane są synchronicznie, to nie będą możliwe do wykonania zadania automatyczne.
  Przykład: w zadaniu z przycisku ustawiona jest akcja “Zmień status zamówienia”, jeśli posiadamy w zadaniu automatycznym również zadanie automatyczne zdarzenie: Zmieniono status zamówienia -> akcja: Utwórz etykiete Inpost Kurier , to zadanie automatyczne nie zostanie uruchomione.

 2. Umożliwiliśmy zmienianie kolejność zadań w grupie.

 3. Zadaniom w grupie dodaliśmy  pole unikatowej nazwy, która będzie wyświetlana na liście zadań. Usunęliśmy również pole “zdarzenie” – zdarzenie jest jedno – kliknięcie przycisku w zamówieniu.

 4. Zmiana nazewnictwa:
  1. “Lista zdarzeń własnych” -> “Lista przycisków
  2. “Nazwa zdarzenia” -> “Nazwa przycisku
  3. “Dodaj zdarzenie” -> “Dodaj przycisk
  4. “Dodaj zadanie w zdarzeniu” -> “Dodaj zadanie w przycisku
  5. “Usuń zdarzenie” -> “Usuń przycisk

Zadania automatyczne

 1. Zmiana nazewnictwa w konfiguracji zadania:
  1. “Ustawienia zdarzenia” -> “Warunki zdarzenia
  2. “Ustawienia akcji” -> “Warunki akcji


Dodanie warunków uruchamiających akcje:

 • Uruchom zdarzenie jeśli klient uzupełnij komentarz
 • Uruchom zdarzenie jeśli klient uzupełnił NIP
 • Uruchom zdarzenie jeśli zamówienie ma wybraną formę dostaw
 • Uruchom zdarzenie jeśli zamówienie ma wybraną formę płatności

Ustawienie warunków możliwe jest dla następujących zdarzeń:

 • Zmieniono status zamówienia
 • Zmieniono status płatności
 • Zmieniono status przesyłki
 • Utworzono etykietę (…)
 • Utworzono fakturę (…)
 • Przycisk automatyzacji w zamówieniu


 

 

Rozbudowa modułu automatyzacji  – nowe zdarzenia i warunki

W ramach rozbudowy modułu automatyzacji, doporogramowaliśmy nowe zdarzenia oraz akcje.

Zdarzenie:

 • Zmieniono status przesyłki (obecnie działa wyłącznie dla furgonetka)
 • Zmieniono status płatności

 

Dodanie nowej akcji w module Automatyzacji dla codziennych wykonywanych zadań

Nowa akcja: Ustawianie dostępności dla porównywarek na podstawie pola “Czas dostawy” dostępna jest dla wybrania codziennego zadania. Akcja aktualizuje dostępność dla porównywarek na podstawie pola “Czas dostawy”. Istnieje możliwość stworzenia 10 mapowań

 

Rozbudowanie systemu kuponów rabatowych

W kuponach rabatowych dodaliśmy nowe pole o nazwie “Opcjonalny rabat dla produktów przecenionych”. Wypełnienie tego pola daje możliwość ustawienie rozróżnienia kwoty rabatu dla produktów przecenionych.

Przykład poniżej. Nadajemy wartość rabatu dla produktów nieprzecenionych w wysokości 100 złotych, a dla produktów przecenionych 50 złotych.

 

 

Załóż sklep internetowy

W Selly możesz bezpłatnie wypróbować oprogramowanie sklepu internetowego przez 14 dni!
Gotowe szaty graficzne, dopasowana funkcjonalność do etapu rozwoju sklepu i nieograniczone możliwości w rozwoju!

Kontakt

Selly Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław
NIP: 8961565693
REGON: 367683150, KRS: 0000684539

Dział sprzedaży: oferta@selly.pl

tel: +48 533 033 933