Jak wykorzystać sponsoring w marketingu firmy?

sponsoring w marketingu

Sponsoring w marketingu jest powszechnie znanym i coraz szerzej stosowanym kanałem promocji marki, eksponowania jej wartości i budowania świadomości wśród konsumentów. Obecnie form sponsoringu wyróżnia się tak dużo, że trudno wymienić je wszystkie, lecz warto przybliżyć co najmniej kilka pojęć z nim związanych i aspektów prawnych. Dzięki temu będziemy mieli okazję skutecznie wykorzystać kanał przy działaniach marketingowych sklepu internetowego. 

Jak wykorzystać sponsoring w marketingu firmy? 

Najczęściej wyróżnia się kilka rodzajów sponsoringu w marketingu zarówno małych, jak i dużych firm. Należy do nich sponsoring sportowy, sponsoring kultury i sponsoring sztuki. Coraz częściej zauważyć można też sponsoring osób, gdzie w sytuacji, gdy marka chce uświadomić odbiorcom swoje najważniejsze wartości, zaczyna współpracę z osobą, która do nich pasuje w największym stopniu. 

Najprościej mówiąc sponsoring to współpraca, podczas której sponsor, czyli dane przedsiębiorstwo przekazuje środki organizacji, innej firmie lub instytucji wymagając w zamian wykonania ustaleń zawartych w umowie sponsoringu. Najczęściej jest to umieszczenie logo marki w danym miejscu lub eksponowanie produktów producenta w określonym czasie, pod opisanymi wcześniej warunkami. 

Dobrym przykładem jest przywołanie imprez masowych. W Polsce mamy wielu sponsorów na imprezach o charakterze charytatywnym, rozrywkowym i kulturalnym. Żywiec udziela dużego wsparcia przy Męskim Graniu, znanego operatora sieci możemy zobaczyć na Orange Warsaw Festival, a banki i koncerny paliwowe organizują maratony w całej Polsce. Oprócz nich w czasie wydarzeń nie sposób pominąć obecności innych sponsorów. Konsumenci postrzegają tego rodzaju działania marketingowe za mało nachalne i pożyteczne. Doceniają wkład i wpływ firm w ich codzienne życie, rozrywkę i możliwości spędzenia dobrze czasu. Pozytywny odbiór często jest w stanie znacznie poprawić sprzedaż danej marki i jej rozpoznawalność na rynku jako przyjaznej młodzieży, środowisku lub aktywności fizycznej. 

Wiele z tych wydarzeń i inicjatyw nie odbyłoby się bez wsparcia finansowego, jakiego udzielają firmy z najróżniejszych branży. Kapitał jest potrzebny, aby zapewnić materiały, sprzęt, obsługę, ochronę, systemy do rejestracji i inne elementy udanego przedsięwzięcia. 

Rodzaje sponsoringu – Na czym najbardziej może skorzystać marka sklepu internetowego?

Warto wyodrębnić rodzaje sponsoringu i podzielić je przywołując przykłady. Dzięki temu dowiemy się, w jaki sposób specjaliści do spraw marketingu w firmie prowadzącej sklep internetowy mogą wziąć udział w podobnej akcji. Warto wspomnieć na tym etapie, że umowa i zakres sponsoringu w ramach danej inicjatywy lub osoby może być bardzo szeroki. Ustalenia i zakres promocji marki w zamian za udzielenie niezbędnych środków lub sprzętu zależą jedynie od rozmów i wniosków dwóch stron uczestniczących w negocjacjach umowy. 

Sponsoring sportowy – Nie da się ukryć, że wydarzenia sportowe wzbudzają niezapomniane emocje, które mogą skojarzyć się nie tylko z rywalizacją i zawodnikami, lecz marką, której logo znajduje się obok. Sponsorowanie nie ogranicza się w tym wypadu do umieszczenia banera na stadionie lub loga przy wejściu. Przy wydarzeniach mniejszej rangi, lecz skupiających grupę docelową, na której nam zależy, stosunkowo małym budżetem zapewnimy sobie umieszczenie logo na kasku żużlowca, koszulce piłkarza, spodenkach biegacza lub rowerze kolarza. Możliwości kończą się dopiero, gdy wyczerpiemy naszą kreatywność. Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy posiadamy markę przydatną sportowcom, możemy ich wyposażyć wykorzystując warunek, że będą użytkować produktów na zawodach. Niekiedy będziemy mogli użyczyć jedynie produktów unikając wkładu finansowego, co dla wielu sklepów internetowych jest sposobem na oszczędzanie środków. 

Sponsoring kultury i sztuki – Sponsorowanie popularnych artystów poprzez dostarczanie im produktów, festiwali muzycznych, budowy muzeów lub innych budynków służących sztuce to tylko kilka z wielu okazji, aby skutecznie wykorzystać sponsoring. Biorąc pod uwagę delikatną formę tego rodzaju reklamy, często firmy znajdą miejsce również podczas sztuk teatralnych, gali, konkursów lub wystaw. Konieczne jest jednak dokładne przeanalizowanie wydarzeń i osób, które bierzemy pod uwagę, aby wybrać takie kanały, gdzie znajdują się osoby z grupy docelowej sklepu internetowego. 

Ekologia – Promowanie ekologii, kultury zero waste i mniejszego zużycia produktów szkodliwych dla środowiska to trend, który nie dość, że wpływa korzystnie na świat, daje szansę marketingową sklepom internetowym. Sponsorowanie akcji zbierania odpadów, inwestowanie w akcje promocyjne o charakterze ekologicznym i uczestniczenie w konferencjach na temat ochrony środowiska może w znacznym stopniu poprawić postrzeganie marki i sprzedawcy internetowego. Pamiętajmy jednak, że sponsoring tego rodzaju inicjatyw warto jest podjąć dopiero w sytuacji, gdy będziemy pewni w stosunku do naszych produktów, że nie szkodzą w dużym stopniu planecie. Konsumenci w obecnych czasach mają łatwy dostęp do informacji i szybko zweryfikują niespójny przekaz. 

Edukacja i konferencje – Budowanie pozycji eksperta, mentora i kreatora trendów to trudne zadanie. Wymaga długiego doświadczenia i dzielenia się wiedzą nie tylko w sposób skuteczny, lecz głośny. Inwestując w wydarzenia branżowe o charakterze spójnym z wartościami naszej marki możemy w krótszym czasie zbudować autorytet i zyskać nowych odbiorców. Przykładem jest uczestnictwo marki odzieżowej w konferencji dotyczącej wykorzystywania nowoczesnych materiałów lub marki sprzedającej zabawki dla dzieci w konferencji na temat rozwoju maluchów. Sponsoring w marketingu firmy, gdy zostanie skierowany celnie w grupę docelową, może przełożyć się na czerpanie zysków zarówno finansowych, jak wizerunkowych jeszcze długo po uczestnictwie w akcji. 

Umowa sponsoringu – Jak zawrzeć współpracę, aby nie martwić się o jej późniejszy przebieg? 

Stronami w umowie sponsoringu są zazwyczaj sponsor i sponsorowany. Sponsorem może być prawie każdy podmiot prawa. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy prowadzimy firmę, mamy swoją markę. Sponsorowane wydarzenie lub osoba nie musi mieć koniecznie związku z działalnością sponsora. Sam rodzaj wykonywanej działalności przez osobę lub firmę sponsorującą nie ma znaczenia z prawnego punktu widzenia w większości przypadków. Możemy spotkać się z nielicznymi wyjątkami. Przykładowo instytucje i osoby związane z działalnością dotyczącą wyrobów tytoniowych mają zakaz sponsoringu wydarzeń związanych ze zdrowiem, oświatą i sportem. Sponsorami audycji natomiast nie mogą być (zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji) partie polityczne i związki zawodowe. Podobnych przykładów znajdziemy więcej, dlatego przed skonstruowaniem umowy i wysłaniem propozycji warto zapoznać się, czy prowadzony przez nas sklep internetowy może podjąć współpracę z konkretnym podmiotem. 

Przedmiotem umowy określić można wszystkie określone w niej świadczenia w stosunku do sponsora i sponsorowanego. Występuje tu duża dowolność, jednak najczęściej jest to udzielenie środków lub sprzętu w zamian za umieszczenie loga lub produktu w konkretnym miejscu. Sponsorzy dbają jednocześnie, aby w umowie zamieścić zapis o zakazie przedstawiania sponsora w ramach danego wydarzenia w złym świetle, co może przynieść szkody wizerunkowe marce. 

Nic dziwnego, że umowa, jak każda inna, powinna zostać sporządzona w sposób tak dokładny, jak to tylko możliwe. Elementy i informacje, które powinny się w niej znaleźć to między innymi: 

  • Rodzaj, przedmiot i czas sponsoringu – Powinniśmy określić, w jakim zakresie sponsorujemy osobę lub wydarzenie. Zadbajmy o podanie informacji o tym, czy akcja jest jednorazowa (np. w ramach jednej kampanii reklamowej), czy to współpraca długoterminowa. 
  • Obowiązki i prawa, jakie mają względem siebie strony umowy – Zarówno sponsor, jak i sponsorowany powinni wiedzieć, jakie mają zobowiązania i jak będą rozwiązywać potencjalne problemy, które pojawią się po drodze. Zawrzemy w tym miejscu też ewentualny obowiązek lojalności lub tajemnice, gdy taka ma obowiązywać. Jeżeli chcielibyśmy, aby sponsorowany udostępniał informacje o naszych produktach w mediach społecznościowych przy okazji wydarzenia, to miejsce na tego rodzaju wymagania. 
  • Wynagrodzenie – Jak dużą kwotę przeznaczy sponsor w ramach sponsoringu? Jakiej wartości będzie przekazany lub wypożyczony sprzęt? Ile zarobi organizator wydarzenia lub sponsorowany sportowiec / inna osoba? 
  • Działania, które zawiera w sobie współpraca – Odpowiedzmy na pytania, jakie wydarzenia będą sponsorowane, w jakich terminach i lokalizacji. 
  • Okres umowy – Jak długo sponsor i sponsorowany są związani zawartą umową? 

Sama forma umowy o sponsoringu jest nienazwana, czyli wszystkie sprawy związane z niedotrzymaniem wykonania zobowiązań z należytą starannością podlegają odpowiedzialności kontraktowej. Możemy umieścić w niej kary umowne za niewykonanie obowiązków przez obie strony. Jeżeli zawrzemy umowę o sponsoringu na czas nieokreślony, powinniśmy uwzględnić okres wypowiedzenia. 

Czytając powyższy artykuł można stwierdzić, że sponsoring, o ile przemyślany i zorganizowany w interesujący, dopasowany do zakresu działalności firmy sposób, może przynieść zyski dla sklepu internetowego. Ważnym benefitem, który wiąże się z wykorzystaniem tego kanału jest też zwiększenie świadomości marki. Jesteśmy w stanie skutecznie połączyć to z innymi elementami strategii marketingowej. Obecność na konkretnym wydarzeniu lub sponsoring danej osoby możemy ogłosić w naszych mediach społecznościowych, a także poprosić o to sponsorowanego. W ten sposób zyskujemy ruch nie tylko z pomocą jednego wydarzenia lub zawodów, lecz długoterminowo pozycjonujemy się na rynku i zyskujemy nowych fanów pokazując wartości, cele i misję firmy. Mamy nadzieję, że teraz przekonanie się i wykorzystanie sponsoringu w działaniach będzie znacznie prostsze!

Załóż sklep internetowy

W Selly możesz bezpłatnie wypróbować oprogramowanie sklepu internetowego przez 14 dni!
Gotowe szaty graficzne, dopasowana funkcjonalność do etapu rozwoju sklepu i nieograniczone możliwości w rozwoju!